Bazylika Mniejsza św. Jakuba i św. Agnieszki

Data publikacji: 21 września 2021

Bazylika Mniejsza św. Jakuba i św. Agnieszki często potocznie nazywana jest Katedrą, co wiąże się z jej wielkością, historią czy dużym zbiorem nagrobków Biskupów Wrocławskich. Jest największym obiektem sakralnym w mieście i jedną z największych gotyckich świątyń w Polsce. Składa się na to ogromna kubatura i dach o powierzchni 4 tys. m² zaliczany do najbardziej stromych w Europie. Kościół w obecnej bryle powstaje w roku 1430 za sprawą słynnego architekta Piotra Frankensteina, który przy budowie kieruje się wzorcem katedry gnieźnieńskiej. Jest orientowany, a jego halowy układ daje efekt ogromnej przestrzeni. W środku symboliczne kolumny w ilości 12 po każdej stronie nawy głównej, na kolumnach po 12 szarych opasek natomiast między opaskami po 12 rzędów cegieł. W nawie głównej wisi żyrandol na świece Tinzmanna z 1598r. Skromny gotycki tryptyk w ołtarzu głównym jest pozostałością po 43 ołtarzach w kaplicach bocznych. W 2009 roku kościół otrzymał tytuł honorowy Bazyliki Mniejszej od Papieża Benedykta XVI, a Prezydent Polski nadał mu tytuł Pomnika Historii. Cenne obrazy Dürera oraz Willmana są ozdobą świątyni, która była odwiedzana m.in. przez króla polskiego Władysława IV Wazę. Obok stoi dzwonnica wybudowana na wzór włoskiej Campanilli. Umieszczono w niej m.in. Skarbiec św. Jakuba prezentujący cenne zbiory wykonane przez cech nyskich złotników. Wielokrotnie niszczona i przebudowywana, stanowi cenną pamiątkę historii Nysy.