Carolinum

Data publikacji: 28 września 2021

Szkoła powstaje w Nysie w XVII wieku, w czasach kiedy osiedlili się tu jezuici. Inicjatorem jej powstania był Biskup Wrocławski Karol Habsburg, który wymarzył sobie w tym miejscu uniwersytet. Przedwczesna śmierć pomysłodawcy spowodowała, że do realizacji tego pomysłu nigdy nie doszło. Ten jezuicki kompleks kształcił znakomite postaci m.in. Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Jakuba Sobieskiego, Konrada Blocha czy Alfonsa Nossola. Ta wspaniała barokowa budowla została częściowo zniszczona podczas oblężenia francuskiego w 1807 roku. Kolegium jezuickie było jedną z najważniejszych uczelni Śląska. Do dziś pełni funkcje edukacyjne.