Pogoda w Nysie

Niedziela 29.01.2023
Zdzisława, Franciszka i Józefa
0°C
PM10 - 14 μg/m3
Stan powietrza - Bardzo dobry
Doposażenie jednostek OSP Gminy Nysa

Doposażenie jednostek OSP Gminy Nysa

Kategoria: Aktualności
16 stycznia 2023
DRUKUJ

Gmina Nysa pozyskała dotację ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy  Postpenitencjarnej – Funduszu  Sprawiedliwości.

Gmina Nysa otrzymała dotację w wysokości 166 380,00 złotych. Te pieniądze oraz wkład własny przeznaczono na realizację zadania pn. „Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nysa”. W ramach zadania zakupiono sprzęt i wyposażenie na rzecz:

  1. Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszkowicach
  2. Ochotniczej Straży Pożarnej w Kubicach
  3. Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszkowie Śląskim

W dniu 30 grudnia 2022 roku na placu Urzędu Miejskiego w Nysie, Sekretarz Miasta Piotr Bobak w imieniu Burmistrza Nysy – Kordiana Kolbiarza, wręczył formalnie wyżej wskazanym jednostkom pozyskany sprzęt.

Natomiast w dniu 5 stycznia 2023 roku w świetlicy wiejskiej w Domaszkowicach odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu dla jednostek z udziałem Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janusza Kowalskiego. W spotkaniu udział wzięli także Zastępca Burmistrza Nysy Marek Rymarz, Radny Powiatowy Jacek Chwalenia oraz Radny Gminy Paczków Przemysław Tetłak.

W trakcie spotkania przybliżono zasady funkcjonowania programu, podziękowano Ministrowi oraz Burmistrzowi za wsparcie, a także pracownikom Urzędu Miejskiego w Nysie za sprawną realizację zadania. Uroczyście wręczono sprzęt. Była także okazja do przeprowadzenia rozmów na temat funkcjonowania OSP w Gminie Nysa.

Przypomnijmy, że dysponentem środków z Funduszu Sprawiedliwości jest Minister Sprawiedliwości, a pieniądze pozyskano w ramach Priorytetu: „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia  przestępstwem”.

Redaktor: Adrian Kołodziej

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Nyska Kronika Filmowa – odc. 373

Nyska Kronika Filmowa – odc. 373

27 stycznia 2023  

Tym razem w filmowym przeglądzie tygodnia powiemy m.in. o przetargu na trzeci most w Nysie, 10. edycji Biegu Nyskiego oraz o zbliżającym się Finale WOŚP. Będzie co licytować!

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

27 stycznia 2023  

Szanowni Państwo, sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Powstaje Strategia Rozwoju IIT Subregionu Południowego na lata 2021-2030

Powstaje Strategia Rozwoju IIT Subregionu Południowego na lata 2021-2030

27 stycznia 2023  

Zachęcamy organizacje działające na terenie Subregionu Południowego oraz interesariuszy do zgłoszenia swojego akcesu do procesu opracowania Strategii Rozwoju IIT Subregionu Południowego na lata 2021-2030.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023r.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023r.

26 stycznia 2023  

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023r. (Dz.U. z 2022r. poz. 1952) w 2023 r. minimalne wynagrodzenie zmieni się dwukrotnie.

EFS Opolskie