Historia miasta Nysa - cz. I

W 2023 roku nasza Nysa obchodzi 800-lecie powstania. Przez setki lat byliśmy grodem polskim, czeskim, biskupim, habsburskim, pruskim i niemieckim. Mury i bruki naszego miasta pamiętają stukot koni dosiadanych przez wojów księcia Krzywoustego. Wodę z rzeki, która przepływa przez Nysę, piły konie z orszaku króla Władysława IV Wazy. Pierwszy polski medal został wybity właśnie w Nysie, z okazji wizyty w naszym mieście króla Władysława Jagiellończyka. Wreszcie w murach Carolinum nauki pobierali król Polski Michał Korybut Wiśniowiecki i Jakub Sobieski, syn króla Jana III Sobieskiego. O tym wszystkim i wielu innych ciekawostkach dowiecie się, drodzy Czytelnicy, z łamów serii komiksów, którego pierwszą część oddajemy dziś w Wasze ręce. Warto znać historię miasta, w którym żyjemy. Warto z historii czerpać wiedzę i nauki na przyszłość.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Album Nysa 2021

– Mamy przyjemność oddać w Państwa ręce kolejną publikację, która ukazuje potencjał historyczno-kulturowy naszego miasta i w sposób szczególny przedstawia historie oraz obiekty Twierdzy Nysa, będącej niegdyś jedną z najpotężniejszych twierdz w Europie. Pomimo różnego stanu zachowania tych obiektów staramy się sukcesywnie przywracać ich dawny blask i udostępniać je mieszkańcom i turystom – mówi Burmistrz Nysy, Kordian Kolbiarz
REDAKTOR: Andrzej Babiński

SŁÓW KILKA O DZIEJACH TWIERDZY NYSA ...

Oddajemy w ręce Czytelników komiks traktujący o potężnych nyskich fortyfikacjach. Dowiemy się z niego m.in. o słynnych więźniach nyskiej twierdzy, Wojnach Śląskich, ale też o bitwie o sąsiednie Zlate Hory. Publikacja została wydana w dwóch językach, w ramach projektu „Twierdza Nysa – wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza – etap II”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Twierdza Nysa - rys historyczny

RODZAJ:
Nysa, zwana śląskim Rzymem, to jedno z najstarszych miast na Śląsku. Kronikarz Jan Długosz przypisuje jej założenie Bolesławowi Krzywoustemu. Inne kroniki wspominają konsekrację romańskiego kościoła św. Jakuba w roku 1198, dokonaną przez biskupa Jarosława, który odziedziczył ziemię nyską i potwierdził jej przynależność do biskupstwa wrocławskiego. Od tej pory pozostawała we wspólnym władaniu biskupów oraz książąt wrocławskich aż do roku 1290, kiedy to na mocy testamentu księcia Henryka IV Probusa całkowite władanie kasztelanią otmuchowsko-nyską przeszło tylko na biskupów. Od tego momentu datuje się powstanie Księstwa Nyskiego biskupów wrocławskich.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Ochrona Przyrody na Ziemi Nyskiej

Publikacja ukazuje potencjał walorów przyrodniczych ziemi nyskiej oraz formy ochrony przyrody występujące na terenie gminy Nysa. Bogactwo występujących w pobliżu nas gatunków fauny i flory, często rzadkich lub chronionych, sprawia, że Nysa i jej okolice są atrakcyjnym miejscem nie tylko dla miłośników przyrody, ale również dla przyjeżdżających tu turystów. Dlatego bardzo ważne jest odpowiednie propagowanie wiedzy na temat naszego dziedzictwa przyrodniczego. Celem tej publikacji jest więc ukazanie i promowanie potencjału przyrodniczego oraz edukacja przyrodnicza. Broszura ta ukazuje najciekawsze przyrodniczo miejsca i obiekty z ich „mieszkańcami” znajdujące się w gminie Nysa oraz zachęca do ich odkrywania. Publikacja została wykonana w ramach projektu pt. „Rowerem po ziemi nyskiej – przyrodniczy rajd rowerowy” realizowanego przez Urząd Miejski w Nysie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i współfinansowanego z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” – działanie koordynowane przez Lokalną Grupę Działania „Nyskie Księstwo Jezior i Gór”.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Rowerem po Ziemi Nyskiej

Publikacja ukazuje potencjał turystyki rowerowej oraz walory i atrakcje turystyczne ziemi nyskiej. Jednym z największych walorów naszego regionu jest niewątpliwie możliwość uprawiania turystyki rowerowej po oznakowanych trasach turystycznych, jak i nowo budowanych ścieżkach rowerowych. Celem tej publikacji jest więc ukazanie potencjału turystycznego związanego z możliwościami uprawiania tej formy turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem walorów przyrodniczych. Publikacja ta, prócz prezentacji możliwości uprawiania różnych form turystyki i aktywnego wypoczynku, ukazuje też najciekawsze miejsca i obiekty zabytkowe znajdujące się w okolicach Nysy. Przewodnik został wykonany w ramach projektu pt. „Rowerem po ziemi nyskiej – przyrodniczy rajd rowerowy” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie – działanie koordynowane przez Lokalną Grupę Działania „Nyskie Księstwo Jezior i Gór”. W ramach tego projektu zorganizowany został również przyrodniczy rajd rowerowy po ziemi nyskiej.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Nysa droga św. Jakuba

Nyska Droga św. Jakuba to wytyczony i oznakowany żółtą muszlą na niebieskim tle w latach 2009-2010 szlak pielgrzymkowy o długości ok. 106 km. Oficjalne otwarcie szlaku nastąpiło podczas corocznego Jarmarku św. Jakuba przed nyską Bazyliką w 2010 r. Stanowi odcinek dojściowy do historycznego traktu Via Regia – jednej z głównych nici polskiej sieci dróg św. Jakuba.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Zbiornik Nyski

Obszar Natura 2000 to nowa forma ochrony przyrody, która uzupełnia dotychczasowy system obszarów i obiektów chronionych. Za obszary Natura 2000 uznaje się tereny najważniejsze dla zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierz¹t czy charakterystycznych siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie dla ochrony wartości przyrodniczych Europy, czyli tzw. różnorodności biologicznej.
REDAKTOR: Andrzej Babiński