Pogoda w Nysie

Poniedziałek 18.10.2021
Juliana i Łukasza
7°C
PM10 - 31 μg/m3
Stan powietrza - Dobry
DRUKUJ
Rowerem po Ziemi Nyskiej

Rowerem po Ziemi Nyskiej

9 Styczeń 2020 r.

Publikacja ukazuje potencjał turystyki rowerowej oraz walory i atrakcje turystyczne ziemi nyskiej. Jednym z największych walorów naszego regionu jest niewątpliwie możliwość uprawiania turystyki rowerowej po oznakowanych trasach turystycznych, jak i nowo budowanych ścieżkach rowerowych. Celem tej publikacji jest więc ukazanie potencjału turystycznego związanego z możliwościami uprawiania tej formy turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem walorów przyrodniczych. Publikacja ta, prócz prezentacji możliwości uprawiania różnych form turystyki i aktywnego wypoczynku, ukazuje też najciekawsze miejsca i obiekty zabytkowe znajdujące się w okolicach Nysy.

Przewodnik został wykonany w ramach projektu pt. „Rowerem po ziemi nyskiej – przyrodniczy rajd rowerowy” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie – działanie koordynowane przez Lokalną Grupę Działania „Nyskie Księstwo Jezior i Gór”. W ramach tego projektu zorganizowany został również przyrodniczy rajd rowerowy po ziemi nyskiej.

Polecane e-Publikacje

Twierdza Nysa - rys historyczny

6 Maj 2020 r.
Nysa, zwana śląskim Rzymem, to jedno z najstarszych miast na Śląsku. Kronikarz Jan Długosz przypisuje jej założenie Bolesławowi Krzywoustemu. Inne kroniki wspominają konsekrację romańskiego kościoła św. Jakuba w roku 1198, dokonaną przez biskupa Jarosława, który odziedziczył ziemię nyską i potwierdził jej przynależność do biskupstwa wrocławskiego. Od tej pory pozostawała we wspólnym władaniu biskupów oraz książąt wrocławskich aż do roku 1290, kiedy to na mocy testamentu księcia Henryka IV Probusa całkowite władanie kasztelanią otmuchowsko-nyską przeszło tylko na biskupów. Od tego momentu datuje się powstanie Księstwa Nyskiego biskupów wrocławskich.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Ochrona Przyrody na Ziemi Nyskiej

9 Styczeń 2020 r.
Publikacja ukazuje potencjał walorów przyrodniczych ziemi nyskiej oraz formy ochrony przyrody występujące na terenie gminy Nysa. Bogactwo występujących w pobliżu nas gatunków fauny i flory, często rzadkich lub chronionych, sprawia, że Nysa i jej okolice są atrakcyjnym miejscem nie tylko dla miłośników przyrody, ale również dla przyjeżdżających tu turystów. Dlatego bardzo ważne jest odpowiednie propagowanie wiedzy na temat naszego dziedzictwa przyrodniczego. Celem tej publikacji jest więc ukazanie i promowanie potencjału przyrodniczego oraz edukacja przyrodnicza. Broszura ta ukazuje najciekawsze przyrodniczo miejsca i obiekty z ich „mieszkańcami” znajdujące się w gminie Nysa oraz zachęca do ich odkrywania. Publikacja została wykonana w ramach projektu pt. „Rowerem po ziemi nyskiej – przyrodniczy rajd rowerowy” realizowanego przez Urząd Miejski w Nysie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i współfinansowanego z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” – działanie koordynowane przez Lokalną Grupę Działania „Nyskie Księstwo Jezior i Gór”.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Nysa droga św. Jakuba

30 Grudzień 2019 r.
Nyska Droga św. Jakuba to wytyczony i oznakowany żółtą muszlą na niebieskim tle w latach 2009-2010 szlak pielgrzymkowy o długości ok. 106 km. Oficjalne otwarcie szlaku nastąpiło podczas corocznego Jarmarku św. Jakuba przed nyską Bazyliką w 2010 r. Stanowi odcinek dojściowy do historycznego traktu Via Regia – jednej z głównych nici polskiej sieci dróg św. Jakuba.
REDAKTOR: Andrzej Babiński
EFS Opolskie