„Granty PPGR”

„Granty PPGR”

Kategoria: Aktualności, Nauka i edukacja
29 sierpnia 2022
DRUKUJ

Centrum Projektów Polska Cyfrowa w październiku 2021 roku ogłosiło nabór wniosków do konkursu grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Nabór ten trwał do 5 listopada 2021 roku.

Do udziału w konkursie uprawnione były jednostki samorządu terytorialnego, które uzyskały pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w zakresie funkcjonowania na terenie gminy zlikwidowanego PPGR, występowania na terenie gminy mienia/nieruchomości PPGR, w tym nieruchomości zamieszkiwanych przez byłych pracowników PPGR oraz których mieszkańcy wyrazili chęć uczestnictwa w programie.

Do dnia 5 listopada 2021r. pełnoletni uczniowie i rodzice uczniów niepełnoletnich składali do gminy oświadczenia dotyczące udziału w programie. Następnie należało zweryfikować miejsce zamieszkania beneficjenta, pokrewieństwo w linii prostej z byłym pracownikiem PGR, potwierdzić fakt pracy tej osoby w PGR oraz potwierdzić nieotrzymanie wcześniej przez beneficjentów sprzętu komputerowego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych.

Warunki konkursu spełniło 221 osób. Na podstawie złożonych i zweryfikowanych oświadczeń aplikowano o środki w ramach w/w konkursu. Umowa  o  dofinansowanie zadania została podpisana w dniu 31.03.2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Nysa. Przyznano kwotę 552.500 zł.

Dostawę sprzętu zrealizowała firma Q4Net Sp. z o.o. z Wrocławia wyłoniona w drodze przetargu. Zakupiono laptopy DELL model Vostro 3510. Sprzęt objęty jest 36-miesięczną gwarancją.

Od sierpnia 2022 r. podpisywane są umowy darowizny z uczniami pełnoletnimi i rodzicami uczniów niepełnoletnich oraz przekazywany jest sprzęt. Zgodnie z zapisami umowy obdarowanych zobowiązuje się do zachowania trwałości projektu przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu, co najmniej do końca 2024 r., tj. zobowiązuje się, że przedmiot darowizny nie zostanie zbyty w tym okresie ani darowany osobie trzeciej. Jednocześnie w powyższym okresie Gmina Nysa ma obowiązek monitorowania trwałości projektu.

Beneficjenci projektu, 221 uczniów z Gminy Nysa rozpoczyna nowy rok szkolny z nowymi laptopami. Życzymy im, aby otrzymany sprzęt wspomagał ich naukę oraz pozwolił na rozwój ich zainteresowań i pasji. Powodzenia!

 

Gminny Zarząd Oświaty

Redaktor: Łukasz Bressa

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Nyska Kronika Filmowa – odc. 441

Nyska Kronika Filmowa – odc. 441

24 maja 2024  

Ruszyły Dni Nysy! Zapraszamy do świętowania. W kronice powiemy też o akcji służb nad rzeką, pikniku z mundurówką i akademii piłkarskiej dla dzieci.

Porządek obrad II Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad II Sesji Rady Miejskiej w Nysie

21 maja 2024  

Porządek II
Sesji Rady Miejskiej w Nysie
w dniu 28 maja 2024 roku, godz. 8.30

Nysanie ze złotym medalem!

Nysanie ze złotym medalem!

21 maja 2024  

Znakomity występ Nyskiej Formacji Obronno Taktycznej w Otwartych Mistrzostwa Opolszczyzny w Karate WKF. Zawody odbyły się 18.05.2024 w Prudniku.

Spotkania informacyjne „Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej”

Spotkania informacyjne „Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej”

21 maja 2024  

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim serdecznie zaprasza na spotkania informacyjne pn. Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

EFS Opolskie