Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna – 17.23 ha

DRUKUJ POBIERZ

Dane podstawowe

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna – 17.23 ha
Oferta nr:
16-181
Powierzchnia:
17.23 [ha]
Forma własności:
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "Invest Park"
Charakter:
Inwestycyjna
Funkcja:
Przemysłowa, składowa, magazynowa i usługowa
Plan zagospodarowania:
TAK
Warunki zabudowy
Procenta zabudowy: 80%, Dopuszczalna wysokość zabudowy: 40 m

Dane kontaktowe

Podmiot zgłaszający:
Gmina Nysa
Nazwa instytucji:
Gmina Nysa

Infrastruktura techniczna

Elektryczność:
TAK
Woda:
TAK
Kanalizacja:
TAK
Parkingi:
NIE

Opis nieruchomości

Data aktualizacji: 26.04.2022

 

Niezabudowane nieruchomości inwestycyjne położone na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest Park”.

Lokalizacja: Obręb Goświnowice, dz. nr 355/11, 355/12 oraz Obręb Radzikowice dz. nr 464/29, 464/4, 464/5

Powierzchnia terenu: 17.23 ha (maksymalna powierzchnia w jednym kawałku)

Możliwość powiększenia terenu: TAK

Główne drogi dojazdowe:

 • dojazd wewnętrznymi asfaltowymi drogami gminnymi znajdującymi się bezpośrednio przy granicy działek inwestycyjnych,
 • dojazd z obwodnicy Nysy do terenów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej drogą powiatową nr 1663 O Nysa – Jaszów

Odległość do:

 • DK 46: 2 km
 • DK 41: 6 km
 • A4: 37 km
 • Międzynarodowy Port Lotniczy we Wrocławiu: 91 km

Przeznaczenie: obiekty, instalacje i urządzenia produkcji, przetwórstwa, logistyki, transportu, składowania i magazynowania, a także towarzyszące im parkingi, stacje paliw płynnych, place składowe i manewrowe oraz bocznice kolejowe, spełniające warunki techniczne określone w przepisach odrębnych

Infrastruktura techniczna:

 • elektryczność: TAK
 • woda: TAK
 • kanalizacja: TAK
 • telefon: TAK
 • oczyszczalnia ścieków: Konradowa 7 km

 

Sprawdź szczegóły oferty

Sposób udostępniania nieruchomości

Forma nabycia:
Zakup w drodze przetargu

Uwagi dodatkowe

ULGI DLA INWESTORÓW

 • Polska Strefa Inwestycji- ulgi w podatku dochodowym CIT lub PIT w związku z realizacją nowej inwestycji,
 • Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na realizację nowej inwestycji lub tworzenie nowych miejsce pracy związanych z inwestycją do wysokości 60% kosztów inwestycji na okres nie dłuższy niż 5 lat.
 • Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców: zatrudniających młodocianych w celu nauki zawodu, zatrudniających młodzież, tworzących nowe miejsca pracy lub realizujących inwestycje w zakresie działalności hotelarskiej.

 

Fotografie oferty