Pogoda w Nysie

Poniedziałek 04.03.2024
Łucji, Kazimierza i Eugeniusza
10°C
PM10 - 35 μg/m3
Stan powietrza -
KARTY PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY NYSA

KARTY PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY NYSA

Kategoria: Aktualności
8 maja 2023
DRUKUJ

Na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej oraz technicznej uchwałą Nr XXV/380/16 z dnia 12 października 2016 r. Rada Miejska w Nysie wyznaczyła obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji Gminy Nysa.

Uchwałą Nr XXXII/481/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 stycznia 2017 r. został przyjęty Gminny Program Rewitalizacji Gminy Nysa oraz zmieniony Uchwałą NR XXXVI/603/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2021 r.

Uchwałą Nr LXVIII/10/20/23 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 stycznia 2023 r. Gmina Nysa przystąpiła do opracowywania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa (GPR Nysa).

Aktualizacja dokumentu GPR Nysa realizowana jest w formule uspołecznionej, co oznacza możliwość włączenia się różnych podmiotów w realizację działań rozwojowych dedykowanych obszarowi rewitalizacji.

W ramach opracowywanego dokumentu zostanie zamieszczona zaktualizowana lista przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które mają na celu wyprowadzenie obszarów ze stanu kryzysowego. Mogą to być przedsięwzięcia inwestycyjne, budowlane, poprawiające dostępność do infrastruktury technicznej na danym obszarze ale także programy działań społecznych, edukacyjnych, kulturalnych czy też sportowych. Działania rewitalizacyjne prowadzone kompleksowo będą wpływać na poprawę jakości życia mieszkańców terenów przyległych oraz innych użytkowników. Mieszkańcy obszarów objętych rewitalizacją są grupą bezpośrednio odczującą pozytywne skutki prowadzonych działań.

Zgłaszane przedsięwzięcia powinny spełniać następujące warunki:

  1. położenie na obszarze rewitalizacji,
  2. związek z wyznaczonymi wstępnymi celami GPR:

Cel 1. Zwiększenie spójności społecznej i gospodarczej obszaru rewitalizacji.

Cel 2. Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Cel 3. Zwiększenie odporności na zmiany klimatu.

  1. wykonalność techniczną i organizacyjną, potwierdzoną kompletnością informacji wymaganych do ujawnienia w karcie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.

Biorąc pod uwagę długofalowy, złożony i kosztowny charakter działań rewitalizacyjnych, Gminny Program Rewitalizacji Gminy Nysy powinien umożliwiać również korzystanie zainteresowanym podmiotom ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej w rundzie aplikacyjnej 2021-2027, a w szczególności ze środków w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021-2027).

W związku z powyższym zapraszam Radnych Rady Miejskiej, Wspólnoty Mieszkaniowe, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji społecznych, przedstawicieli sektora oświaty, przedsiębiorców oraz zainteresowanych mieszkańców do aktywnego uczestnictwa
w składaniu swoich propozycji dotyczących projektów rewitalizacyjnych w wyznaczonych obszarach. Zapraszamy także wszystkich innych interesariuszy wymienionych w ustawie o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. art. 2 ust 2 oraz podmioty społeczno-gospodarcze wymienione w art. 36 ust. 8 pkt 4) Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Wypełnioną kartę projektu można składać w terminie do 31 maja 2023r.:

  • drogą elektroniczną na adres: nysa@instytut-ipc.pl
  • drogą korespondencyjną na adres: Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o., ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław,
  • bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48 – 300 Nysa, Biuro Podawcze (parter), w godzinach pracy Urzędu;

Skuteczność programu rewitalizacji w dużym stopniu zależy od uczestnictwa w jego tworzeniu.

Burmistrz Nysy
Kordian Kolbiarz

Redaktor: nysa

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Zarządzenie nr 2301/2024 Burmistrza Nysy

Zarządzenie nr 2301/2024 Burmistrza Nysy

4 marca 2024  

Zarządzenie nr 2301/2024 Burmistrza Nysy w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Powstańców Śląskich w Nysie prowadzonej przez Gminę Nysa.

 

 

Nyska Kronika Filmowa – odc. 430

Nyska Kronika Filmowa – odc. 430

1 marca 2024  

Dziś powiemy o tym jak zmieni się Ośrodek AKWA Marina, będzie również o siatkarskich emocjach w kolejnej edycji Pucharu Polski kobiet. Powiemy także o obchodach święta Żołnierzy Niezłomnych.

Stypendia artystyczne wręczone!

Stypendia artystyczne wręczone!

1 marca 2024  

W dniu 29 lutego 20204 r. w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej  I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nysie miała miejsce uroczystość wręczenia stypendiów artystycznych dla uczniów szkół podstawowych i średnich za rok szkolny 2022/2023.

Grupa ORLEN sponsorem strategicznym turniejów finałowych TAURON Pucharu Polski

Grupa ORLEN sponsorem strategicznym turniejów finałowych TAURON Pucharu Polski

1 marca 2024  

Grupa ORLEN została sponsorem strategicznym turniejów finałowych o TAURON Puchar Polski. Współpraca z jedną z największych firm w Europie dotyczy zarówno kobiecej, jak i męskiej edycji pucharowych rozgrywek w 2024 roku.

EFS Opolskie