KARTY PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY NYSA

KARTY PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY NYSA

Kategoria: Aktualności
8 maja 2023
DRUKUJ

Na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej oraz technicznej uchwałą Nr XXV/380/16 z dnia 12 października 2016 r. Rada Miejska w Nysie wyznaczyła obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji Gminy Nysa.

Uchwałą Nr XXXII/481/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 stycznia 2017 r. został przyjęty Gminny Program Rewitalizacji Gminy Nysa oraz zmieniony Uchwałą NR XXXVI/603/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2021 r.

Uchwałą Nr LXVIII/10/20/23 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 stycznia 2023 r. Gmina Nysa przystąpiła do opracowywania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa (GPR Nysa).

Aktualizacja dokumentu GPR Nysa realizowana jest w formule uspołecznionej, co oznacza możliwość włączenia się różnych podmiotów w realizację działań rozwojowych dedykowanych obszarowi rewitalizacji.

W ramach opracowywanego dokumentu zostanie zamieszczona zaktualizowana lista przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które mają na celu wyprowadzenie obszarów ze stanu kryzysowego. Mogą to być przedsięwzięcia inwestycyjne, budowlane, poprawiające dostępność do infrastruktury technicznej na danym obszarze ale także programy działań społecznych, edukacyjnych, kulturalnych czy też sportowych. Działania rewitalizacyjne prowadzone kompleksowo będą wpływać na poprawę jakości życia mieszkańców terenów przyległych oraz innych użytkowników. Mieszkańcy obszarów objętych rewitalizacją są grupą bezpośrednio odczującą pozytywne skutki prowadzonych działań.

Zgłaszane przedsięwzięcia powinny spełniać następujące warunki:

  1. położenie na obszarze rewitalizacji,
  2. związek z wyznaczonymi wstępnymi celami GPR:

Cel 1. Zwiększenie spójności społecznej i gospodarczej obszaru rewitalizacji.

Cel 2. Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Cel 3. Zwiększenie odporności na zmiany klimatu.

  1. wykonalność techniczną i organizacyjną, potwierdzoną kompletnością informacji wymaganych do ujawnienia w karcie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.

Biorąc pod uwagę długofalowy, złożony i kosztowny charakter działań rewitalizacyjnych, Gminny Program Rewitalizacji Gminy Nysy powinien umożliwiać również korzystanie zainteresowanym podmiotom ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej w rundzie aplikacyjnej 2021-2027, a w szczególności ze środków w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021-2027).

W związku z powyższym zapraszam Radnych Rady Miejskiej, Wspólnoty Mieszkaniowe, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji społecznych, przedstawicieli sektora oświaty, przedsiębiorców oraz zainteresowanych mieszkańców do aktywnego uczestnictwa
w składaniu swoich propozycji dotyczących projektów rewitalizacyjnych w wyznaczonych obszarach. Zapraszamy także wszystkich innych interesariuszy wymienionych w ustawie o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. art. 2 ust 2 oraz podmioty społeczno-gospodarcze wymienione w art. 36 ust. 8 pkt 4) Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Wypełnioną kartę projektu można składać w terminie do 31 maja 2023r.:

  • drogą elektroniczną na adres: nysa@instytut-ipc.pl
  • drogą korespondencyjną na adres: Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o., ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław,
  • bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48 – 300 Nysa, Biuro Podawcze (parter), w godzinach pracy Urzędu;

Skuteczność programu rewitalizacji w dużym stopniu zależy od uczestnictwa w jego tworzeniu.

Burmistrz Nysy
Kordian Kolbiarz

Redaktor: nysa

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Zmiany w programie „Czyste Powietrze” od 14 czerwca 2024 r.

Zmiany w programie „Czyste Powietrze” od 14 czerwca 2024 r.

18 czerwca 2024  

Przypominamy, że od 14 czerwca 2024 r. dotacja z programu „Czyste Powietrze” na pompę ciepła, kocioł zgazowujący drewno lub kocioł na pellet o podwyższonym standardzie może być udzielona tylko wtedy, gdy urządzenie wpisane jest na listę zielonych urządzeń i materiałów.

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 2024

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 2024

18 czerwca 2024  

W dniu 15 czerwca 2024 r. na boisku sportowym w Kubicach odbyła się kolejna edycja Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.

Poradnik Pacjenta: oparzenia słoneczne – kiedy słońce szkodzi?

Poradnik Pacjenta: oparzenia słoneczne – kiedy słońce szkodzi?

18 czerwca 2024  

Na szkodliwe promieniowanie słoneczne jesteśmy narażeni zawsze, gdy przebywamy na słońcu w słoneczny lub letni dzień. Musimy uważać nie tylko w pełnym słońcu na plaży, ale też podczas pieszych wędrówek w górach czy na placu zabaw. Zbyt częste wystawianie ciała na promieniowanie słoneczne może prowadzić bowiem do niepożądanych reakcji skórnych i oparzeń słonecznych. Negatywne skutki nadmiernego opalania mogą się ujawnić nawet wiele lat później, w postaci raka skóry. Dlatego tak ważne jest stosowanie się do podstawowych zasad ochrony przed słońcem.

Międzynarodowy wieczór chóralny w NDK

Międzynarodowy wieczór chóralny w NDK

17 czerwca 2024  

15 czerwca br. w Nyskim Domu Kultury odbył się wieczór muzyki chóralnej w wykonaniu czterech znakomitych zespołów.

EFS Opolskie