Komitet Rewitalizacji

Data publikacji: 27 stycznia 2021

W oparciu o ustawę o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 802, 1086) oraz uchwałę Nr XXXIV/535/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2017 r. w Gminie Nysa funkcjonuje Komitet Rewitalizacji.

Zadania oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa „Regulamin Komitetu Rewitalizacji” stanowiący załącznik do w/w uchwały.

Skład Komitetu Rewitalizacji określa Zarządzenie Burmistrza Nysy Nr 834/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r.

Strony w dziale: