Komitet Rewitalizacji

Data publikacji: 27 stycznia 2021

W oparciu o ustawę o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 802, 1086) oraz uchwałę Nr XXXIV/535/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2017 r. w Gminie Nysa funkcjonuje Komitet Rewitalizacji.

Zadania oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa „Regulamin Komitetu Rewitalizacji” stanowiący załącznik do w/w uchwały.

Skład Komitetu Rewitalizacji określa Zarządzenie Burmistrza Nysy Nr 834/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r.

Załączniki

Uchwala Nr XXXIV/535/17 z dnia 30 marca 2017 r.
3 MB
Zarządzenie Nr 834/2020 z dnia 07 grudnia 2020 r.
288 KB
Opinia nr 1_2021 Komitetu Rewitalizacji
199 KB
Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2021 rok (wersja nr 2 z dnia 21 grudnia 2020 r.)
516 KB
Pismo Marszałek Województwa
1 MB
Wniosek o zmianę Gminnego Programu Rewitalizacji Nysy
571 KB
Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFRR wer. 47
739 KB
aktualizacja Gminego Programu Rewitalizacji Nysy wniosek ARN
300 KB