Uchwała Nr II/39/24 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 maja 2024 r.

Data publikacji: 13 czerwca 2024

Uchwała Nr II/39/24

Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Nysie do składu Komitetu Rewitalizacji