Opinia nr 3/2021

Data publikacji: 24 listopada 2021

OPINIA NR 3/2021

Komitetu Rewitalizacji

w sprawie zaopiniowania dokumentu pn. „Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa dokonana przez Burmistrza Nysy”