OPINIA NR 4/2023

Data publikacji: 17 stycznia 2023

OPINIA NR 4/2023

Komitetu Rewitalizacji

 w sprawie zaopiniowania przystąpienia do procedury zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji