OPINIA NR 5/2023

Data publikacji: 17 sierpnia 2023

OPINIA NR 5/2023

Komitetu Rewitalizacji

 w sprawie zaopiniowania projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa poddanego pod konsultacje społeczne