OPINIA NR 1/2021

Data publikacji: 27 stycznia 2021

OPINIA NR 1/2021
Komitetu Rewitalizacji
w sprawie rozpoczęcia procedury zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa

Załączniki

Opinia nr 1/2021
199 KB
Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2021 rok (wersja nr 2 z dnia 21 grudnia 2020 r.)
516 KB
Pismo Marszałek Województwa
1 MB
Wniosek o zmianę Gminnego Programu Rewitalizacji Nysy
571 KB
Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFRR wer. 47
739 KB
Aktualizacja Gminego Programu Rewitalizacji Nysy wniosek ARN
300 KB