Pogoda w Nysie

Niedziela 07.03.2021
Tomasza, Perpetuy i Felicyty
1°C
PM10 - 17 μg/m3
Stan powietrza - Bardzo dobry
Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Kategoria: Aktualności, Nauka i edukacja
6 Maj 2020
DRUKUJ

Burmistrz Nysy zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany Uchwały Nr LVII/856/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania stypendium za osiągnięcia artystyczne dla uczniów.

I. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest zmiana Uchwały Nr LVII/856/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania stypendium za osiągnięcia artystyczne dla uczniów.

II. Harmonogram konsultacji

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 15 maja 2020 r. do dnia 21 maja 2020 r. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie 14 dni od terminu zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie.

III. Adresaci konsultacji

  1. Opinie, uwagi oraz propozycje mogą składać organizacje pozarządowe prowadzące swoją działalność na obszarze Gminy Nysa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie zgodnym z zapisami określającymi obszary ich działalności statutowej.
  2. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz dane osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

IV. Formy konsultacji

Konsultacje odbywają się w następujących formach:

a) pisemnej papierowej, poprzez wypełnienie i złożenie w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Nysie formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu

b) pisemnej elektronicznej, poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wskazanego formularza (dostępnego na stronie internetowej) na adres: banasiak@gzo.nysa.pl

V. Miejsce konsultacji

Urząd Miejski w Nysie, Biuro Podawcze, ul. Kolejowa 15,  48 – 300 Nysa parter, adres poczty elektronicznej: m.banasiak@gzo.nysa.pl

VI. Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Gminny Zarząd Oświaty w Nysie, ul. Kolejowa 15,  48-300 Nysa, pok. 010 – II piętro.

 

Załączniki

zaproszenie do konsultacji społecznych
378 KB
formularz konsultacji społecznych
47 KB
projekt uchwały
326 KB
Redaktor: Łukasz Bressa

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Nyska Kronika Filmowa – odc. 273

Nyska Kronika Filmowa – odc. 273

5 Marzec 2021 r. /  

Dziś powiemy o lądowaniu helikoptera LPR w Jędrzychowie. Maszyna przyleciała do mężczyzny z dusznością. Będzie także o kolejnej ewakuacji w nyskim przedszkolu. Ponadto powiemy o budowie nowego żłobka, filmowym festiwalu nad jeziorem, kolejnym sukcesie Polonii Nysa i konkursie na wielkanocną palmę.

 

Andrzej Babiński, Łukasz Bressa

Wydział Administracyjno-Organizacyjny

Urząd Miejski w Nysie

GPR Gminy Nysa – informacja Burmistrza Nysy

GPR Gminy Nysa – informacja Burmistrza Nysy

5 Marzec 2021 r. /  

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych na etapie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa.

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA przebieg konsultacji społecznych na etapie opracowania projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA przebieg konsultacji społecznych na etapie opracowania projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa

5 Marzec 2021 r. /  
Webinarium – wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 roku życia

Webinarium – wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 roku życia

5 Marzec 2021 r. /  

Lokalny Punkt Informacyjny w Kędzierzynie- Koźlu zaprasza potencjalnych beneficjentów na Webinarium pt. „Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 roku życia”. Spotkanie w formule online odbędzie się 10 marca 2021 r. (środa) o 11:00.

EFS Opolskie