Funkcjonowanie Urzędu

Data publikacji: 24 marca 2020

Informujemy, że w związku z zaostrzającą się sytuacją pandemiczną na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od poniedziałku, tj.  29 listopada 2021 r. do odwołania wprowadzamy ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu, polegające m.in. na zminimalizowaniu  bezpośredniej obsługi interesantów.

Przy wejściu  do Urzędu Miejskiego (od strony ul. Kolejowej 15) ustawiona  będzie urna do której można wrzucić dokumenty.

Wyłącznie osoby składające wniosek na NYSKI BON WYCHOWAWCZY 2022 winny zgłosić się osobiście w pokoju 126 celem wstępnej weryfikacji wniosku.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej pod numerem telefonu 77 4080568 w godzinach pracy tut. Urzędu.

W sprawach szczególnie pilnych w celu ich załatwienia należy umawiać się telefonicznie:

CENTRALA URZĘDU MIEJSKIEGO – 77 40 80 500

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH  77 40 80 606; 637; 531

URZĄD STANU CYWILNEGO – 77 40 80 627; 628;

BIURO DS. INWESTORÓW I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – 77 40 80 550; 564; 603;

Kasy Urzędu będą czynne w ograniczonym zakresie dlatego też zachęcamy do dokonywania wszelkich płatności elektronicznie.

POZOSTAŁE NUMERY DOSTĘPNE W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ: WWW.BIP.NYSA.PL

Zapraszamy do korzystania z elektronicznego kontaktu z Urzędem m.in. poprzez e-PUAP (dla osób posiadających profil zaufany). W ten sposób można załatwić m.in.:

  • zameldowanie i wymeldowanie,
  • ewentualne dopisane osoby do spisu wyborców,
  • rejestrację urodzeń (z małżeństwa),
  • korespondencję związaną z bieżącymi sprawami mieszkańców.

Możliwy jest również kontakt za pośrednictwem adresu e-mail:

nysa@www.nysa.pl

W przypadku załatwiania spraw za pośrednictwem poczty tradycyjnej wniosek wraz z kompletem dokumentów należy przesłać na adres: Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa.

Urząd Stanu Cywilnego:

Informujemy jednocześnie, że Urząd Stanu Cywilnego ograniczył bezpośredni kontakt
z interesantami wyłącznie do spraw związanych ze sporządzeniem:

  • aktu zgonu
  • aktu urodzenia dziecka

Pozostałe sprawy mogą być składane wyłącznie drogą pocztową, lub przez platformę e-PUAP (dla osób posiadających profil zaufany).

Informujemy, że zaplanowane w Urzędzie Stanu Cywilnego śluby odbędą się w zaplanowanych terminach. Ze względu na bezpieczeństwo osób biorących udział w uroczystości należy ustalić z Kierownikiem USC przebieg ceremonii.