Funkcjonowanie Urzędu

Data publikacji: 24 marca 2020

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz decyzjami władz centralnych Urząd Miejski w Nysie wprowadził działania prewencyjne mające zminimalizować możliwości wystąpienia zachorowań na koronawirusa. Informujemy, że do odwołania Urząd Miejski w Nysie działa w ograniczonym zakresie. W sprawach szczególnie pilnych w celu ich załatwienia należy umawiać się telefonicznie:

CENTRALA URZĘDU MIEJSKIEGO – 77 40 80 500

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH – 77 40 80 606; 77 40 80 637; 77 40 80 531

URZĄD STANU CYWILNEGO – 77 40 80 627; 77 40 80 628;

POZOSTAŁE NUMERY DOSTĘPNE W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ: WWW.BIP.NYSA.PL

Zapraszamy do korzystania z elektronicznego kontaktu z Urzędem m.in. poprzez e-PUAP (dla osób posiadających profil zaufany). W ten sposób można załatwić m.in.:

  • dowód osobisty,
  • zameldowanie i wymeldowanie,
  • ewentualne dopisane osoby do spisu wyborców,
  • rejestrację urodzeń (z małżeństwa),
  • korespondencję związaną z bieżącymi sprawami mieszkańców.

Możliwy jest również kontakt z Urzędem Miejskim w Nysie za pośrednictwem adresu e-mail:

nysa@www.nysa.pl

W przypadku załatwiania spraw za pośrednictwem poczty tradycyjnej wniosek wraz z kompletem dokumentów należy przesłać na adres: Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa.

Urząd Stanu Cywilnego:

Informujemy jednocześnie, że Urząd Stanu Cywilnego w związku z sytuacją epidemiologiczną kraju do odwołania ograniczył bezpośredni kontakt z interesantami wyłącznie do spraw związanych ze sporządzeniem:

  • aktu zgonu
  • aktu urodzenia dziecka

Pozostałe sprawy mogą być składane wyłącznie drogą pocztową, lub przez platformę e-PUAP (dla osób posiadających profil zaufany).

Informujemy, że zaplanowane w Urzędzie Stanu Cywilnego śluby odbędą się w zaplanowanych terminach. Ze względu na bezpieczeństwo osób biorących udział w uroczystości należy ustalić z Kierownikiem USC przebieg ceremonii. Śluby niezaplanowane ogranicza się do par, w których co najmniej jedna z osób jest mieszkanką/mieszkańcem Gminy Nysa.