Koronawirus – aktualności

Data publikacji: 25 marca 2020

Odwołanie dyskusji na temat możliwości wycinki drzew na terenach prywatnych

13 Marzec 2020 r. - 12:36 /  
Szanowni Państwo, z przykrością informujemy, że jesteśmy zmuszeni odwołać planowane w dniach 17-18 marca br. spotkanie dotyczące drzew w gminie Nysa: Wycinać drzewa czy nie? Kiedy można? – Kiedy trzeba? – Kiedy nie wolno? Sytuacja epidemiologiczna spowodowała, że Rektor Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza wydał w dniu 11.03.2020 zarządzenie, w którym nakazuje odwołanie wszelkich imprez i wyjazdów. Przepraszamy za kłopot. Staraliśmy się utrzymać uzgodniony termin, lecz ze względów bezpieczeństwa musimy respektować istniejące regulacje. Pragniemy jednocześnie poinformować, że spotkanie będziemy organizować ponownie, gdy tylko sytuacja na to pozwoli. Będziemy wdzięczni, jeśli zechcecie Państwo odpowiedzieć pozytywnie na nasze ponowne zaproszenie. Pozwolimy sobie skontaktować […]
REDAKTOR: nysa

Komunikat dla rodziców i uczniów w związku z zawieszeniem zajęć

12 Marzec 2020 r. - 17:32 /  
Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne uczniów i ich rodzin, zajęcia w szkołach zostały zawieszone od 12.03. do 25.03. br. Czas gdy nie będzie lekcji w szkole, a uczniowie będą pozostawać w swych domach nie jest czasem odpoczynku, lecz samodzielnej pracy edukacyjnej, koordynowanej przez nauczycieli szkół poprzez m.in. dziennik elektroniczny, stronę internetową szkoły, a także mailing. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny. Każdy uczeń powinien samodzielnie pracować w domu pod zdalnym nadzorem nauczyciela. Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać […]
REDAKTOR: Adrian Kołodziej

Zarządzenie nr 43/20 Wojewody Opolskiego

12 Marzec 2020 r. - 15:09 /  
ZARZĄDZENIE NR 43/20 WOJEWODY OPOLSKIEGO z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa opolskiego   Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje: § 1. W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się chorobie COVID-19, zarządzam zawieszenie na terenie województwa opolskiego organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych. § 2. Zawieszenie organizowania imprez obejmuje także zakaz przeprowadzania takich imprez i dotyczy: 1) imprez artystycznych i rozrywkowych o których mowa w ustawie z dnia 25 […]
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Zarządzenie Burmistrza Nysy 560/2020

12 Marzec 2020 r. - 12:50 /  
Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 560/2020 Burmistrza Nysy w sprawie zwieszenia działalności klubów dziecięcych i żłobków. Gminny Zarząd Oświaty
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Zarządzenie Wojewody Opolskiego

12 Marzec 2020 r. - 11:22 /  
Informujemy, że w dniu 11 marca 2020 r. Wojewoda Opolski na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 194) wydał Zarządzenie nr 43/20 w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa opolskiego. Tekst Zarządzenia poniżej. Biuro Bezpieczeństwa Urząd Miejski w Nysie
REDAKTOR: Adrian Kołodziej

Informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej

12 Marzec 2020 r. - 08:17 /  
Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski. Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i […]
REDAKTOR: Adrian Kołodziej

Komunikat Burmistrza Nysy

12 Marzec 2020 r. - 08:08 /  
Informacja Burmistrza Nysy w związku z zaistniałą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną.
REDAKTOR: Adrian Kołodziej

Komunikat Wojewody Opolskiego

12 Marzec 2020 r. - 07:29 /  
❗❗PILNY KOMUNIKAT ❗❗ Stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2: 1)  zarządzam do 25 marca br. zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki; 2) polecam wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast zawieszenie do 25 marca br. działalności klubów dziecięcych i żłobków. Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie. Podstawy prawne: – art. 11 ust. 1, 2 i 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach […]
REDAKTOR: Andrzej Babiński