Nyski Pakiet Pomocowy dla przedsiębiorców

Data publikacji: 25 marca 2020

 

Sytuacja epidemiczna postawiła wielu Przedsiębiorców w niezwykle trudnej sytuacji. Praktycznie z dnia na dzień wielu ludzi zawiesiło działalność swoich firm, bądź odnotowało istotny spadek obrotów. Mając na uwadze dobro Przedsiębiorców, a przede wszystkim dbałość o miejsca pracy, w ramach określonych prawem możliwości został przygotowany tzw. Nyski Pakiet Pomocowy.

W celu sprawnej komunikacji w zakresie Pakietu otwieramy PUNKT WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW – miejsce, w którym urzędnicy-eksperci są do dyspozycji dla ludzi biznesu – telefonicznie i internetowo. W tym miejscu jest skupiona cała informacja na temat Pakietu. Centrum działa w Urzędzie Miejskim w Nysie. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź w formie elektronicznej, z preferencją platformy e-puap.

Formy wsparcia:

Ulga w spłacie podatku od nieruchomości:
– odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami,
– rozłożenie na raty należnego podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami,
– umorzenie części zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę.

 Osoba odpowiedzialna: Agata Rybczak – tel. 774080512, email: a.rybczak@www.nysa.pl

Chcesz ulg w spłacie podatku od nieruchomości – pobierz wniosek

pobierz załącznik nr 1  pobierz załącznik nr 2  pobierz załącznik nr 3

Ulga w spłacie podatku od środków transportowych:
– odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami,
– rozłożenie na raty należnego podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami,
– umorzenie części zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę.

Osoba odpowiedzialna: Agata Rybczak – tel. 774080512, email: a.rybczak@www.nysa.pl

Chcesz ulg w spłacie podatku od środków transportowych – pobierz wniosek

pobierz załącznik nr 1  pobierz załącznik nr 2  pobierz załącznik nr 3

Ulga w spłacie czynszu najmu lub dzierżawy gminnych lokali użytkowych:
– obniżenie czynszu najmu lub dzierżawy,

Osoba odpowiedzialna: Monika Szeląg – tel. 774080618, email: m.szelag@www.nysa.pl

Chcesz obniżenia czynszu najmu lub dzierżawy – pobierz wniosek

pobierz załącznik nr 1  pobierz załącznik nr 2  pobierz załącznik nr 3

– rozłożenie na raty zaległych płatności,
– umorzenie części zaległych należności czynszowych lub naliczonych odsetek.

Osoba odpowiedzialna: Beata Kizyma – tel. 774080513, email: b.kizyma@www.nysa.pl

Chcesz rozłożenia na raty zaległych płatności lub umorzenia ich części – pobierz wniosek

pobierz załącznik nr 1  pobierz załącznik nr 2  pobierz załącznik nr 3

Możliwość złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli nie wytwarzasz odpadów lub znacząco zmniejszyłeś ich ilość.

Osoba odpowiedzialna: Agata Rybczak – tel. 774080512, email: a.rybczak@www.nysa.pl

Chcesz złożyć korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – pobierz deklaracje DO-2  pobierz deklaracje DO-3