Pomoc dla mieszkańców

Data publikacji: 24 marca 2020

Prezentujemy poniżej działania koordynowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie dotyczące udzielania pomocy osobom potrzebującym w tym osobom, które objęte zostały kwarantanną:

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

OPS w Nysie udziela wsparcia w ramach Programu Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.  Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Ponadto w sytuacji, kiedy osoba  starsza, samotna czy niepełnosprawna, bądź rodzina – nie jest w stanie sama zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, jest możliwość uzyskania takiej pomocy. Wystarczy skontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nysie:

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 pod nr tel. 77 447 24 08

e-mail: opsnysa@op.pl

Posiłki i produkty żywnościowe będą dostarczana przez osoby wyznaczone w danej gminie, we współpracy z wolontariuszami organizacji pozarządowych. Ośrodek pomocy społecznej współpracuje także z Urzędem Miejskim w Nysie, Strażą Miejską, miejscowymi jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej, Policją oraz Wojskami Obrony Terytorialnej.

POMOC SĄSIEDZKA ORAZ WOLONTARIAT:

Chcesz pomóc seniorom, by w ten trudny czas związany z  koronawirusem nie musieli wychodzić z domów? Zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie i zostań wolontariuszem pomocy sąsiedzkiej. Dowiesz się, jak starszym mieszkańcom Nysy  możesz pomóc, robiąc im np. zakupy, przynosząc leki czy załatwiając drobne sprawy. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie zbiera wszelkie sygnały i kontaktuje ze sobą osoby potrzebujące wsparcia z tymi, które chcą pomóc.

– Musimy być solidarni w ten trudny czas. Zwróćmy uwagę szczególnie na osoby wymagające pomocy, seniorów, osoby samotne, z niepełnosprawnościami w naszym najbliższym otoczeniu. Zrobienie zakupów, wyjście z psem czy inna pomoc nie wymaga dużego wysiłku, a seniorom umożliwi bezpieczne pozostanie w domu. Wierzę, że razem zdamy ten egzamin bycia prawdziwą wspólnotą.

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa prosimy osoby starsze, schorowane, by unikały dużych skupisk ludzkich, a najlepiej w ogóle nie wychodziły z domów. Zachęcamy też do wzajemnej pomocy sąsiedzkiej. Może na Twoim osiedlu, w sąsiednim bloku mieszka senior, który potrzebuje Twojej pomocy? Zwróćmy szczególną uwagę na samotnych starszych mieszkańców w naszym najbliższym otoczeniu.

Osoby, które potrzebują pomocy w zrobieniu zakupów lub dostarczeniu leków, a także osoby, które chciałyby pomóc, zachęcamy do kontaktu z  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nysie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 pod nr tel. 77 4472408, lub mailowo: opsnysa@op.pl

KURIER SPOŁECZNY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie zadeklarował chęć podjęcia współpracy  z ROPS w Opolu w ramach realizacji projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020.

Dzięki temu istnieje możliwość realizacji sfinansowania usług świadczonych przez „kuriera społecznego”, czyli osoby, które zajmowałyby się dostarczaniem posiłków, lekarstw, zakupów osobom pow. 60 roku życia oraz osobom niepełnosprawnym. Ponadto w ramach ww. propozycji współpracy OPS złożył zapotrzebowanie na 1200 posiłków miesięcznie, które będą dostarczane osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym.

DARMOWA POMOC PSYCHOLOGICZNA

Kryzysowy Telefon Zaufania  Nr 116 123 codziennie od 14.00 do 22.00! 

Numer jest bezpłatny.

Poradnia Telefoniczna 116 123 udziela pomocy psychologicznej osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego, samotnym, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu. Jest to darmowa linia telefoniczna o charakterze społecznym przeznaczona dla dzieci i osób dorosłych znajdujących się w trudnych sytuacjach i potrzebujących wsparcia. Telefon Zaufania powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej w marcu 2009 roku. Misję stworzenia 116 123 w Polsce powierzono Instytutowi Psychologii Zdrowia.

WSPARCIE SPECJALISTYCZNE

Centrum Psychologii Zdrowia „Dormed” w Nysie udziela wsparcia psychologicznego, terapeutycznego oraz psychoterapeutycznego od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 pod numerami telefonów:

  • Tel.: 77 42710 85
  • Kom.: 882 096 660
  • Kom.: 728 814 379

Parafia Matki Bożej Bolesnej w Nysie informuje:

Potrzebujesz pomocy w zakupach , jakiegokolwiek wsparcia- grupa wolontariuszy jest do dyspozycji, kontakt – s. Annat tel. 663 937 257, o. Hubert tel. 606 912 311

Potrzebujesz porozmawiać – telefon do rozmów w godz. 14.00 – 17.00, tel. 512 737 107