Pomoc dla mieszkańców

Data publikacji: 24 marca 2020

Prezentujemy poniżej działania koordynowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie dotyczące udzielania pomocy osobom potrzebującym w tym osobom, które objęte zostały kwarantanną:

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

OPS w Nysie udziela wsparcia w ramach Programu Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.  Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Ponadto w sytuacji, kiedy osoba  starsza, samotna czy niepełnosprawna, bądź rodzina – nie jest w stanie sama zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, jest możliwość uzyskania takiej pomocy. Wystarczy skontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nysie:

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 pod nr tel. 77 447 24 08

e-mail: opsnysa@op.pl

Posiłki i produkty żywnościowe będą dostarczana przez osoby wyznaczone w danej gminie, we współpracy z wolontariuszami organizacji pozarządowych. Ośrodek pomocy społecznej współpracuje także z Urzędem Miejskim w Nysie, Strażą Miejską, miejscowymi jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej, Policją oraz Wojskami Obrony Terytorialnej.

POMOC SĄSIEDZKA ORAZ WOLONTARIAT:

Chcesz pomóc seniorom, by w ten trudny czas związany z  koronawirusem nie musieli wychodzić z domów? Zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie i zostań wolontariuszem pomocy sąsiedzkiej. Dowiesz się, jak starszym mieszkańcom Nysy  możesz pomóc, robiąc im np. zakupy, przynosząc leki czy załatwiając drobne sprawy. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie zbiera wszelkie sygnały i kontaktuje ze sobą osoby potrzebujące wsparcia z tymi, które chcą pomóc.

– Musimy być solidarni w ten trudny czas. Zwróćmy uwagę szczególnie na osoby wymagające pomocy, seniorów, osoby samotne, z niepełnosprawnościami w naszym najbliższym otoczeniu. Zrobienie zakupów, wyjście z psem czy inna pomoc nie wymaga dużego wysiłku, a seniorom umożliwi bezpieczne pozostanie w domu. Wierzę, że razem zdamy ten egzamin bycia prawdziwą wspólnotą.

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa prosimy osoby starsze, schorowane, by unikały dużych skupisk ludzkich, a najlepiej w ogóle nie wychodziły z domów. Zachęcamy też do wzajemnej pomocy sąsiedzkiej. Może na Twoim osiedlu, w sąsiednim bloku mieszka senior, który potrzebuje Twojej pomocy? Zwróćmy szczególną uwagę na samotnych starszych mieszkańców w naszym najbliższym otoczeniu.

Osoby, które potrzebują pomocy w zrobieniu zakupów lub dostarczeniu leków, a także osoby, które chciałyby pomóc, zachęcamy do kontaktu z  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nysie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 pod nr tel. 77 4472408, lub mailowo: opsnysa@op.pl

DARMOWA POMOC PSYCHOLOGICZNA

Kryzysowy Telefon Zaufania  Nr 116 123 codziennie od 14.00 do 22.00! 

Numer jest bezpłatny.

Potrzebujesz pomocy w poszukiwaniu polskich online kasyn? Odwiedź ten przewodnik, aby uzyskać aktualne informacje.

Poradnia Telefoniczna 116 123 udziela pomocy psychologicznej osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego, samotnym, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu. Jest to darmowa linia telefoniczna o charakterze społecznym przeznaczona dla dzieci i osób dorosłych znajdujących się w trudnych sytuacjach i potrzebujących wsparcia. Telefon Zaufania powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej w marcu 2009 roku. Misję stworzenia 116 123 w Polsce powierzono Instytutowi Psychologii Zdrowia.

WSPARCIE SPECJALISTYCZNE

Centrum Psychologii Zdrowia „Dormed” w Nysie udziela wsparcia psychologicznego, terapeutycznego oraz psychoterapeutycznego od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 pod numerami telefonów:

  • Tel.: 77 42710 85
  • Kom.: 882 096 660
  • Kom.: 728 814 379