Pogoda w Nysie

Piątek 12.04.2024
Juliusza, Lubosława i Zenona
PM10 - 24 μg/m3
Stan powietrza - Dobry
Kościół po latach doczeka się remontu

Kościół po latach doczeka się remontu

Kategoria: Aktualności
28 marca 2024
DRUKUJ
27 marca br. podpisano umowę na remont elewacji Kościoła P.W. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Nysie od strony ul. Emilii Gierczak wraz z wieżami.
Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

Remont z Rządowego Program Odbudowy Zabytków

Umowę między Gminą Nysa, a Parafią podpisali Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz oraz Ks. Piotr Burczyk. – Przygotowanie wstępnej dokumentacji przygotowaliśmy już w roku 2000 – mówi proboszcz parafii. – Pozyskane środki pozwolą na remont zachodniej elewacji łącznie z wieżami. To oczywiście tylko część naszych potrzeb w tym zakresie. 

 

Promesa:  NR Edycja2RPOZ/2023/3354/PolskiLad

Całkowita wartość inwestycji: 2 994 800,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 934 005,56 zł

Udział własny: 2,03%

Kwota udziału własnego: 60 794,44

Nazwa zadania: Remont elewacji Kościoła P.W. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Nysie od strony ul. Emilii Gierczak wraz z wieżami (bez kopuł)

Opis Inwestycji: Zakres obejmuje prace konserwatorskie w zabytkowym obiekcie sakralnym – Kościele p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Nysie. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków województwa opolskiego pod numerem 922/64 decyzją z dnia 30.05.1964 r. Zbudowany w XVII w. barokowy kościół murowany, jednonawowy z kaplicami i emporami po bokach oraz dwiema wieżami, o wysokiej wartości historycznej i artystycznej, zwany „perłą śląskiego baroku”. Podmiotem wnioskującym o dotację jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Nysie, ul. Bracka 18.

Prace będą prowadzone na elewacji zachodniej oraz wieżach, w tym:

– prace konserwatorskie przy elementach z granitu, piaskowca oraz marmuru: kompleksowa konserwacja elementów kamiennych ściśle wg wytycznych programu prac konserwatorskich zatwierdzonego przez OWKZ, decyzja nr 127/N/2022 z dnia 02.03.2022 r., oczyszczenie elementów z nalotów i uszkodzonych starych powłok;

– prace konserwatorskie przy elementach z zapraw: usunięcie wadliwych tynków wtórnych, impregnacja wzmacniająca oraz wklejenie odspojonych tynków pierwotnych, klejenie uszkodzonych elementów sztukatorskich, odsolenia, uzupełnienie ubytków i rekonstrukcja elementów sztukatorskich;

– prace konserwatorskie elementów drewnianych oraz z żelaza i stali, kompleksowa konserwacja elementów kamiennych ściśle według wytycznych programu prac konserwatorskich zatwierdzonego przez OWKZ, oczyszczenie elementów z nalotowi uszkodzonych starych powłok;

– obróbki blacharskie: wymiana uszkodzonych obróbek blacharskich na nowe z blachy miedzianej;

– roboty malarskie; farby fasadowe krzemianowe według wzornika kolorów po zatwierdzeniu przez nadzór konserwatorski;

– montaż i demontaż rusztowań;

– prace dokumentacyjne i inwentaryzacyjne.

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 30.11.2024 r.

Redaktor: Andrzej Babiński

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Święto Chrztu Polski

Święto Chrztu Polski

11 kwietnia 2024  

14 kwietnia po raz kolejny będziemy obchodzić nowe święto państwowe – Święto Chrztu Polski. Zdaniem wielu historyków, to właśnie 14 kwietnia 966 r., w Wielką Sobotę, Mieszko I przyjął chrzest. Chrzest księcia Mieszka I to przełomowe wydarzenie w dziejach państwa i narodu polskiego, uznawane za symboliczny początek polskiej państwowości. Chrzest miał także fundamentalne znaczenie polityczne, kulturowe i tożsamościowe – wprowadził rodzące się wówczas państwo polskie w krąg cywilizacyjny Europy Zachodniej.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

11 kwietnia 2024  

13 kwietnia przypada Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Data ta nie jest przypadkowa. Dzień Pamięci obchodzony jest w rocznicę opublikowania przez niemieckie radio informacji o odkryciu w Katyniu masowych grobów oficerów Wojska Polskiego, zamordowanych przez NKWD.

Wydobywaj legalnie – kampania informacyjna Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach

Wydobywaj legalnie – kampania informacyjna Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach

9 kwietnia 2024  

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach przypomina, że zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, możliwe jest wydobywanie bez koncesji piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), jeżeli jednocześnie wydobycie: będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych, nie przekroczy 10 m  w roku kalendarzowym i nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.

Znamy wyniki wyborów na Burmistrza Nysy i do Rady Miejskiej

Znamy wyniki wyborów na Burmistrza Nysy i do Rady Miejskiej

8 kwietnia 2024  

Kordian Kolbiarz  pozostanie na kolejną kadencję na stanowisku Burmistrza Nysy. Według oficjalnych wyników uzyskał 53,49 procent głosów poparcia.  Będzie to jego trzecia kadencja. Drugie miejsce zajął Arkadiusz Kuglarz (KO) z wynikiem 28,75 procent.

EFS Opolskie