Powołanie Komisji Konkursowej – opiniowanie wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na rok 2021

Data publikacji: 12 stycznia 2021

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zarządzenia nr 884/2021 Burmistrza Nysy z dnia 07 stycznia 2021 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Nysa na rok 2021.

 

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków

Urząd Miejski w Nysie