Perły Nysy 2020

Data publikacji: 30 września 2020

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach Konkursu Architektonicznego “Perły Nysy”. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział wszyscy zainteresowani.

Konkurs ma na celu w szczególności:

• wyróżnienie obiektów architektonicznych i uhonorowanie ich właścicieli za przywrócenie świetności obiektów dziedzictwa kulturowego, dbałość o estetykę i wygląd Gminy oraz innowacyjność i umiejętność wkomponowania nowych rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych w krajobraz miasta, zachęcanie,

• wskazywanie i promowanie wśród mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji Gminy Nysa postaw dbałości o estetykę otoczenia oraz wizerunek Gminy,

• wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Nysa

Konkurs dotyczy zewnętrznej bryły obiektów wybudowanych, wyremontowanych lub zrewitalizowanych, a w przypadku obiektów zabytkowych dopuszcza się  prace wykonane wewnątrz obiektu oraz nieobejmujące swym zakresem całego obiektu.

Konkurs przeprowadzany jest cyklicznie co dwa lata i obejmuje prace z dwóch minionych lat. W roku 2020 odbędzie się VII edycja Konkursu.

Informacje dodatkowe o konkursie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nysie, pokój nr 216 A,  tel. 077 40 80 578 e-mail: p.kostrzewa@www.nysa.pl.

Prezentacja nominowanych

Lista budynków nominowanych do „Pereł Nysy 2020”:

  • Drzymały 18
  • Tkacka 3-5-7-9
  • Wita Stwosza 16-18-20
  • Dąbrowskiego 2- Marcinkowskiego 3
  • Goświnowice, Szkolna 11

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 października. Nagrodą główną jest 10 000 złotych oraz statuetka i pamiątkowa tabliczka „Perły Nysy 2020”. WYNIKI >>>