Pogoda w Nysie

Poniedziałek 24.01.2022
Felicji, Franciszka i Rafała
2°C
PM10 - 17 μg/m3
Stan powietrza - Bardzo dobry
Oświadczenie dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w sprawie systemu odbierania odpadów

Oświadczenie dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w sprawie systemu odbierania odpadów

Kategoria: Aktualności
28 grudnia 2021
DRUKUJ

Burmistrz Nysy informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zgodnie z art. 6c ust. 3c ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 888).

W związku z powyższym wyznacza się termin do 28 lutego 2022 r. na złożenie:

1) odwołania przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia; (dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy złożyli już wcześniej oświadczenie o braku zgody na objęcie gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, a teraz chcieliby zostać objęci gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych)

2) złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w art. 6c ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 poz. 888), o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem. W oświadczeniu właściciel nieruchomości zobowiązany jest wskazać podmiot z którym zawarł umowę oraz dołączyć kopię umowy pod rygorem nieważności tego oświadczenia (dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy są objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i chcą z niego wystąpić).

Niezłożenie:

  • oświadczenia o odwołaniu oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę, będzie skutkować pozostawaniem poza tym systemem,
  • oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę skutkować będzie pozostaniem w tym systemie

– przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Oświadczenia, o których mowa powyżej, są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać nowa (kolejna) umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta przez Gminę Nysa po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego po wejściu w życie przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1648). Sytuacja taka może wystąpić w 2022 r., jednakże aktualnie nie jest to termin pewny i może zostać zmieniony (informacje zostaną opublikowane na BIP).

Redaktor: Andrzej Babiński

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

PSG Sponsorem Tytularnym Stali Nysa!

PSG Sponsorem Tytularnym Stali Nysa!

24 stycznia 2022  

Polska Spółka Gazownictwa (PSG) została sponsorem tytularnym naszej drużyny siatkarskiej. Drużyna nosi teraz nazwę PSG Stal Nysa.

Nyska Kronika Filmowa – odc. 319

Nyska Kronika Filmowa – odc. 319

21 stycznia 2022  

Dziś powiemy o kolejnym zatruciu czadem w Nysie. Tym razem do groźnego zdarzenia doszło przy ul. Bohaterów Warszawy. Będzie także o nowym wozie dla nyskich strażaków, zajęciach dla dzieci i dorosłych na krytej pływalni oraz kolejnej edycji Biegu Nyskiego, który wraca pod Halę Nysa. U nas także kolejne ostrzeżenie przed internetowymi naciągaczami, którzy obiecują 300 zł w zamian za szczepienie na Covid.

Dzień Babci i Dzień Dziadka

Dzień Babci i Dzień Dziadka

21 stycznia 2022  

Dziś obchodzimy Dzień Babci, a jutro Dzień Dziadka. Z okazji tych jakże wyjątkowych dni Wszystkim Babciom i Dziadkom składamy najlepsze życzenia.

Budżet Obywatelski – ostateczna lista zakwalifikowanych wniosków

Budżet Obywatelski – ostateczna lista zakwalifikowanych wniosków

21 stycznia 2022  

Zapraszamy do zapoznania się z ostateczną listą wniosków dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Nysa.

EFS Opolskie