Porządek LXII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek LXII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Kategoria: Aktualności, Komunikat
21 września 2022
DRUKUJ

W dniu 28 września 2022 roku o godz. 8.30 odbędzie się LXII Sesja Rady Miejskiej w Nysie.

Porządek LXII

Sesji Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 28 września 2022 roku, godz. 830

1. Sprawy organizacyjne:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

2) przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Miejskiej

3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza

4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców

2. Interpelacje radnych

3. Wnioski radnych

4. Oświadczenia radnych

5. Monitoring strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Nysa za 2021 rok

6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Władysława Orkana, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Adama Asnyka i Waleriana Łukasińskiego

2) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Słowiańskiej

3) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 114/2 k.m. 1, obręb Skorochów)

4) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 818/1 k.m. 2, obręb Skorochów)

5) ustanowienia służebności drogowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa

6) przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. w Nysie

7) zmiany uchwały nr L/760/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Gminę Nysa na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie prawa własności nieruchomości położonej w Nysie – obręb ewidencyjny Śródmieście

8) zmiany uchwały Nr XXX/528/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

9) utworzenia spółki EkoNysa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

10) skrócenia okresu powierzenia spółce PGK EKOM Sp. z o.o. wykonywania zadań własnych w zakresie punktów selektywnych odpadów komunalnych

11) zmiany uchwały Nr L/745/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

12) określenia sposobu ustalenia zadań do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego

13) zmiany uchwały nr VI/65/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu dodatku funkcyjnego dla nauczycieli

14) zmiany uchwały nr LIV/835/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30  marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na rok 2022

15) określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Nysa dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zadania, na które udzielono dotacji

16) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2022 rok

17) zmiany uchwały Nr LI/761/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2038

7. Sprawy różne, wolne wnioski

8. Zakończenie obrad

Biuro Rady

 

Redaktor: Andrzej Babiński

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Obwieszczenie Starosty Nyskiego

Obwieszczenie Starosty Nyskiego

24 lipca 2024  

Starosta Nyski zawiadamia, że 17.07.2024 r. na wniosek Burmistrza Nysy została wydana decyzja nr 3/24 (znak sprawy AB.6744.2.2024.DO) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej w Skorochowie”, usytuowanej na obszarze: gminy Nysa, jednostka ewidencyjna – Nysa – obszar wiejski, obręb Skorochów.

Badanie preferencji i zachowań komunikacyjnych

Badanie preferencji i zachowań komunikacyjnych

24 lipca 2024  

Szanowni Państwo, zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym  w ramach Partnerstwa gmin Nysa, Głuchołazy, Otmuchów oraz powiatów Nyskiego i Prudnickiego i  do wypełnienia poniższej ankiety, dotyczącej przemieszczania się mieszkańców tychże gmin.

W sobotę w Rynku czasowo zamknięty będzie ruch samochodowy i parking

W sobotę w Rynku czasowo zamknięty będzie ruch samochodowy i parking

23 lipca 2024  

Informujemy mieszkańców oraz turystów, że w najbliższą sobotę 27 lipca 2024 r. na Rynku w Nysie odbędzie się uroczysty przemarsz wraz z apelem historycznych wojsk uczestniczących w obchodach Dni Twierdzy Nysa 2024. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników przemarszu oraz zgromadzonej publiczności zostanie czasowo zamknięty ruch samochodowy i parking w centralnej części Rynku.

Kolejny koncert na Placu Paderewskiego

Kolejny koncert na Placu Paderewskiego

23 lipca 2024  

Zapraszamy na kolejny koncert na Placu Paderewskiego.

EFS Opolskie