Pogoda w Nysie

Sobota 10.06.2023
Bogumiła, Małgorzaty i Diany
17°C
PM10 - 15 μg/m3
Stan powietrza - Bardzo dobry
Porządek LXII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek LXII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Kategoria: Aktualności, Komunikat
21 września 2022
DRUKUJ

W dniu 28 września 2022 roku o godz. 8.30 odbędzie się LXII Sesja Rady Miejskiej w Nysie.

Porządek LXII

Sesji Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 28 września 2022 roku, godz. 830

1. Sprawy organizacyjne:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

2) przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Miejskiej

3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza

4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców

2. Interpelacje radnych

3. Wnioski radnych

4. Oświadczenia radnych

5. Monitoring strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Nysa za 2021 rok

6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Władysława Orkana, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Adama Asnyka i Waleriana Łukasińskiego

2) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Słowiańskiej

3) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 114/2 k.m. 1, obręb Skorochów)

4) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 818/1 k.m. 2, obręb Skorochów)

5) ustanowienia służebności drogowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa

6) przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. w Nysie

7) zmiany uchwały nr L/760/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Gminę Nysa na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie prawa własności nieruchomości położonej w Nysie – obręb ewidencyjny Śródmieście

8) zmiany uchwały Nr XXX/528/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

9) utworzenia spółki EkoNysa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

10) skrócenia okresu powierzenia spółce PGK EKOM Sp. z o.o. wykonywania zadań własnych w zakresie punktów selektywnych odpadów komunalnych

11) zmiany uchwały Nr L/745/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

12) określenia sposobu ustalenia zadań do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego

13) zmiany uchwały nr VI/65/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu dodatku funkcyjnego dla nauczycieli

14) zmiany uchwały nr LIV/835/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30  marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na rok 2022

15) określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Nysa dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zadania, na które udzielono dotacji

16) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2022 rok

17) zmiany uchwały Nr LI/761/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2038

7. Sprawy różne, wolne wnioski

8. Zakończenie obrad

Biuro Rady

 

Redaktor: Andrzej Babiński

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Nyska Kronika Filmowa – odc. 392

9 czerwca 2023  

Dziś w przeglądzie wydarzeń powiemy m.in. o Gali Tańca w NDK i absolutorium dla Burmistrza Nysy. Będzie też zapowiedź X Biegu Nyskiego. Rekord frekwencji i rekord trasy może zostać pobity już jutro.

Casting do filmu przygodowego dla młodzieży!

Casting do filmu przygodowego dla młodzieży!

9 czerwca 2023  

Mieszkasz w Nysie lub Wrocławiu? Masz zdolności aktorskie i marzysz o przygodzie na planie filmowym? Weź udział w castingu! Szukamy odtwórców głównych ról w filmie przygodowym „Nyski wehikuł czasu”: Adasia – chłopiec w wieku 9-11 lat, Agaty – dziewczyna 15-17 lat, Kacpra i Tomka – chłopcy w wieku 16-18 lat. 

Absolutorium dla Burmistrza Nysy

Absolutorium dla Burmistrza Nysy

9 czerwca 2023  

Burmistrz Nysy z absolutorium. Kordian Kolbiarz podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej do oceny przedstawił wykonanie budżetu za ubiegły rok. Za udzieleniem absolutorium głosowała zdecydowana większość radnych, która bardzo dobrze oceniła pracę na rzecz naszej gminy.

Wyjątkowe drzewo w centrum miasta – dąb 800-lecia Nysy!

Wyjątkowe drzewo w centrum miasta – dąb 800-lecia Nysy!

7 czerwca 2023  

Coraz bardziej zielono w centrum miasta! Gmina posadziła już 117 drzewo! Dodajmy, wyjątkowe drzewo – to dąb posadzony z okazji 800-lecia miasta.

EFS Opolskie