Pogoda w Nysie

Wtorek 25.01.2022
Pawła, Miłosza i Elwiry
1°C
PM10 - 20 μg/m3
Stan powietrza - Dobry
Porządek obrad LI Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad LI Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Kategoria: Aktualności, Komunikat
17 grudnia 2021
DRUKUJ

W dniu 29 grudnia 2021 roku, godz. 9.00 odbędzie się LI Sesja Rady Miejskiej w Nysie. Sesja odbędzie się w systemie zdalnym.

  Porządek LI

Sesji Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 29 grudnia 2021 roku, godz. 900

 1. Sprawy organizacyjne:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

2) przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej

3) przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej

4) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza

5) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców

2. Interpelacje radnych

3. Wnioski radnych

4. Oświadczenia radnych

5. Uchwalenie budżetu Gminy Nysa na 2022 rok:

1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza

2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:

a) o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2022 r.

b) o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2022 r.

c) o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nysa

3) przedstawienie opinii komisji stałych, w tym Komisji Finansów o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok oraz projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa na lata 2022 – 2038

4) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie projektu budżetu

5) dyskusja

6) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa na lata 2022 – 2038

7) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2022 rok

6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

1) zmiany uchwały Nr LVII/865/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady w Nysie oraz nadania jej Statutu

2) utworzenia na terenie gminy Nysa ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior+ III i jego połączenia z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nysie

3) zmiany uchwały nr XXI/382/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zasad finansowania sołectw Gminy Nysa

4) zmiany uchwały Nr XIV/174/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom sołectw Gminy Nysa przysługują diety

5) zmiany uchwały Nr XXVII/419/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek budżetowych Gminy Nysa

6) zmiany uchwały Nr XLVI/687/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 1 „Jedyneczka” w Nysie

7) zmiany uchwały Nr XLVI/688/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 2 w Nysie

8) zmiany uchwały Nr XLVI/702/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego nr 3 „Dzwoneczek” w Nysie

9) zmiany uchwały Nr V/53/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Nysa, opłaty dodatkowej za wydłużony wymiar opieki w żłobku i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat

10) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Władysława Orkana, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Adama Asnyka i Waleriana Łukasińskiego

11) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa

12) przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja “AKWA” Sp. z o.o. w Nysie

13) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. dz. nr 18/32, nr 18/33 i nr 18/34 k.m. 24 poł. w Nysie, obręb Śródmieście)

14) sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa (dot. niezabudowanych nieruchomości gruntowych poł. w Nysie, obręb Radoszyn)

15) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 60 k.m.40, poł. w Nysie – obręb Śródmieście)

16) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. 190/5 k.m. 6, obręb Biała Nyska)

17) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 233/2 k.m. 1 poł. w Niwnicy)

18) ustalenia wykazu wydatków budżetowych Gminy Nysa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

19) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2021 rok

20) zmiany uchwały Nr XXXIII/512/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037

7. Sprawy różne, wolne wnioski

8. Zakończenie obrad

Biuro Rady

Redaktor: Andrzej Babiński

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

PSG Sponsorem Tytularnym Stali Nysa!

PSG Sponsorem Tytularnym Stali Nysa!

24 stycznia 2022  

Polska Spółka Gazownictwa (PSG) została sponsorem tytularnym naszej drużyny siatkarskiej. Drużyna nosi teraz nazwę PSG Stal Nysa.

Nyska Kronika Filmowa – odc. 319

Nyska Kronika Filmowa – odc. 319

21 stycznia 2022  

Dziś powiemy o kolejnym zatruciu czadem w Nysie. Tym razem do groźnego zdarzenia doszło przy ul. Bohaterów Warszawy. Będzie także o nowym wozie dla nyskich strażaków, zajęciach dla dzieci i dorosłych na krytej pływalni oraz kolejnej edycji Biegu Nyskiego, który wraca pod Halę Nysa. U nas także kolejne ostrzeżenie przed internetowymi naciągaczami, którzy obiecują 300 zł w zamian za szczepienie na Covid.

Dzień Babci i Dzień Dziadka

Dzień Babci i Dzień Dziadka

21 stycznia 2022  

Dziś obchodzimy Dzień Babci, a jutro Dzień Dziadka. Z okazji tych jakże wyjątkowych dni Wszystkim Babciom i Dziadkom składamy najlepsze życzenia.

Budżet Obywatelski – ostateczna lista zakwalifikowanych wniosków

Budżet Obywatelski – ostateczna lista zakwalifikowanych wniosków

21 stycznia 2022  

Zapraszamy do zapoznania się z ostateczną listą wniosków dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Nysa.

EFS Opolskie