Pogoda w Nysie

Czwartek 11.08.2022
Klary, Zuzanny i Lecha
14°C
PM10 - 13 μg/m3
Stan powietrza - Bardzo dobry
Porządek obrad LI Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad LI Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Kategoria: Aktualności, Komunikat
17 grudnia 2021
DRUKUJ

W dniu 29 grudnia 2021 roku, godz. 9.00 odbędzie się LI Sesja Rady Miejskiej w Nysie. Sesja odbędzie się w systemie zdalnym.

  Porządek LI

Sesji Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 29 grudnia 2021 roku, godz. 900

 1. Sprawy organizacyjne:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

2) przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej

3) przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej

4) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza

5) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców

2. Interpelacje radnych

3. Wnioski radnych

4. Oświadczenia radnych

5. Uchwalenie budżetu Gminy Nysa na 2022 rok:

1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza

2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:

a) o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2022 r.

b) o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2022 r.

c) o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nysa

3) przedstawienie opinii komisji stałych, w tym Komisji Finansów o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok oraz projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa na lata 2022 – 2038

4) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie projektu budżetu

5) dyskusja

6) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa na lata 2022 – 2038

7) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2022 rok

6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

1) zmiany uchwały Nr LVII/865/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady w Nysie oraz nadania jej Statutu

2) utworzenia na terenie gminy Nysa ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior+ III i jego połączenia z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nysie

3) zmiany uchwały nr XXI/382/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zasad finansowania sołectw Gminy Nysa

4) zmiany uchwały Nr XIV/174/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom sołectw Gminy Nysa przysługują diety

5) zmiany uchwały Nr XXVII/419/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek budżetowych Gminy Nysa

6) zmiany uchwały Nr XLVI/687/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 1 „Jedyneczka” w Nysie

7) zmiany uchwały Nr XLVI/688/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 2 w Nysie

8) zmiany uchwały Nr XLVI/702/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego nr 3 „Dzwoneczek” w Nysie

9) zmiany uchwały Nr V/53/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Nysa, opłaty dodatkowej za wydłużony wymiar opieki w żłobku i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat

10) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Władysława Orkana, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Adama Asnyka i Waleriana Łukasińskiego

11) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa

12) przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. w Nysie

13) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. dz. nr 18/32, nr 18/33 i nr 18/34 k.m. 24 poł. w Nysie, obręb Śródmieście)

14) sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa (dot. niezabudowanych nieruchomości gruntowych poł. w Nysie, obręb Radoszyn)

15) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 60 k.m.40, poł. w Nysie – obręb Śródmieście)

16) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. 190/5 k.m. 6, obręb Biała Nyska)

17) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 233/2 k.m. 1 poł. w Niwnicy)

18) ustalenia wykazu wydatków budżetowych Gminy Nysa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

19) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2021 rok

20) zmiany uchwały Nr XXXIII/512/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037

7. Sprawy różne, wolne wnioski

8. Zakończenie obrad

Biuro Rady

Redaktor: Andrzej Babiński

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Obchody Święta Wojska Polskiego w Nysie

Obchody Święta Wojska Polskiego w Nysie

11 sierpnia 2022  

15 sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego. O godz. 11.00 władze samorządowe złożą kwiaty i znicze pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rynku.

Dni Słonecznika 2022 w Kępnicy

Dni Słonecznika 2022 w Kępnicy

11 sierpnia 2022  

20 sierpnia z bogatym programem wraca święto słonecznika w Kępnicy. Będzie m.in. przejażdżka ciuchcią, piłkarski turniej młodzików, a także korowód dożynkowy i koncerty disco polo. Zabawa potrwa do białego rana.

Festiwal Filmów Militarnych

Festiwal Filmów Militarnych

10 sierpnia 2022  

28 sierpnia w Bastionie św. Jadwigi odbędzie się Festiwal Filmów Militarnych.

Giełda Płyt Winylowych w miejskiej bibliotece

Giełda Płyt Winylowych w miejskiej bibliotece

10 sierpnia 2022  

Kolejna gratka dla melomanów w Nysie. Do naszego miasta po raz kolejny zawitają wystawcy z tysiącami płyt winylowych oraz CD w każdym gatunku muzycznym. Kolekcjonerzy już dziś powinni zapisać termin w kalendarzu. Znów będzie można znaleźć prawdziwe muzyczne perełki.

EFS Opolskie