Pogoda w Nysie

Czwartek 07.12.2023
Marcina, Ambrożego i Teodora
PM10 - 140 μg/m3
Stan powietrza - Zły
Porządek obrad LII sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad LII sesji Rady Miejskiej w Nysie

Kategoria: Aktualności, Komunikat
13 stycznia 2022
DRUKUJ

W dniu 20 stycznia 2022 r. o godzinie 8.30 odbędzie się LII sesji Rady Miejskiej w Nysie.

Porządek LII
Sesji Rady Miejskiej w Nysie
w dniu 20.01.2022 roku, godz. 8.30

1. Sprawy organizacyjne:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2) przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miejskiej
3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza
4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców

2. Interpelacje radnych

3. Oświadczenia radnych

4. Podjęcie uchwał dotyczących ramowego planu pracy:
1) uchwalenia ramowego planu sesji Rady Miejskiej w Nysie na 2022 rok

5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:
1) zmiany uchwały Nr LVIII/880/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nysa
2) zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Nysa
3) udzielenia odpowiedzi na skargę na „Uchwałę Nr XXXV/556/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 lutego 2015 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Nysa”
4) zmiany uchwały Nr L/744/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat
5) sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa (dz. nr 14/19 k.m. 1 poł. w Konradowej)
6) sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa (dot. działek położonych w Skorochowie)
7) sprzedaży prawa własności nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego (dz. nr 394/5 k.m. 4 poł. w Skorochowie)
8) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 374/6 k.m. 4 poł. w Skorochowie)
9) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa
10) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2022 rok
11) zmiany uchwały Nr LI/761/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2038

6. Sprawy różne, wolne wnioski

7. Zakończenie obrad

Biuro Rady

Redaktor: Andrzej Babiński

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Obwieszczenie Starosty Nyskiego

Obwieszczenie Starosty Nyskiego

6 grudnia 2023  

Starosta Nyski zawiadamia o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Nyskiego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1632 O obejmującej budowę drogi dla rowerów oraz przebudowę i rozbudowę o kładkę rowerową.

Ostateczna lista wniosków dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Nysa

Ostateczna lista wniosków dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Nysa

6 grudnia 2023  

Po rozpatrzeniu protestów, przedstawiamy ostateczną listę wniosków dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Nysa.

Apel o przywrócenie bezpośredniego połączenia kolejowego na trasie Nysa – Wrocław

Apel o przywrócenie bezpośredniego połączenia kolejowego na trasie Nysa – Wrocław

5 grudnia 2023  

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami o likwidacji, z dniem 10 grudnia 2023 r., bezpośredniego połączenia kolejowego pomiędzy Nysą i Wrocławiem, apelujemy do samorządu województwa opolskiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (organizator połączeń kolejowych), o powstrzymanie procesu likwidacji tego bezpośredniego połączenia.

Obwieszczenie Starosty Nyskiego

Obwieszczenie Starosty Nyskiego

5 grudnia 2023  

Zapraszamy do zapoznania się z Obwieszczeniem Starosty Nyskiego.

EFS Opolskie