Porządek obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Nysie

Kategoria: Aktualności, Komunikat
16 lutego 2022
DRUKUJ

W dniu 23 lutego 2022 r. o godzinie 13.00 odbędzie się LIII sesja Rady Miejskiej w Nysie. Obrady będą prowadzone w trybie zdalnym.

Porządek LIII
Sesji Rady Miejskiej w Nysie
w dniu 23.02.2022 roku, godz. 13.00

1. Sprawy organizacyjne:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2) przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miejskiej
3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza
4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców

2. Interpelacje radnych

3. Wnioski radnych

4. Oświadczenia radnych

5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:
1) zmiany uchwały Nr L/744/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat
2) wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego – „bonu wychowawczego”
3) ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej
4) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Nysa (dot. dz. nr 394/12 i 394/13 k.m. 4 poł. w Skorochowie)
5) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Nysa (dot. dz. nr 2/17 k.m. 34 poł. w Nysie, obręb Śródmieście)
6) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. lokalu niemieszkalnego nr 2p poł. w Nysie przy ul. Prudnickiej 3)
7) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. dz. nr 43 k.m. 55 poł. w Nysie przy ul. Kwiatowej 3)
8) przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. w Nysie
9) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia określającego sposób realizacji inwestycji towarzyszącej
10) zmiany uchwały Nr V/53/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Nysa, opłaty dodatkowej za wydłużony wymiar opieki w żłobku i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat
11) rozpatrzenia skargi zarejestrowanej pod sygnaturą numer AO.OK.1510.3.2022 na działalność Burmistrza Nysy
12) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2022 rok
13) zmiany uchwały Nr LI/761/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2038

6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Nysa za
rok 2021

7. Przyjęcie informacji o zgłoszonych w 2021 r. żądaniach wypłaty odszkodowania, żądaniach wykupienia nieruchomości lub uzyskania nieruchomości zamiennej z tytułu obniżenia wartości nieruchomości oraz o wydanych decyzjach ustalających jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – spowodowanych uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nysie za 2021 rok

9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nysie za 2021 rok

10. Sprawy różne, wolne wnioski

11. Zakończenie obrad

Biuro Rady

Redaktor: Andrzej Babiński

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Dyżur specjalistów w ŚDS

Dyżur specjalistów w ŚDS

17 lipca 2024  

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Opolskiej w Nysie informuję, że w poniedziałek 19 sierpnia 2024 r., w godzinach od 15:00 do 17:00, odbędzie się kolejny comiesięczny popołudniowy dyżur specjalistów – pracowników ŚDS.

Festiwal Pierogów w Ośrodku AKWA Marina

Festiwal Pierogów w Ośrodku AKWA Marina

17 lipca 2024  

Coraz bliżej do najbardziej smakowitej imprezy tego sezonu. Mowa oczywiście o Festiwalu Pierogów w Ośrodku AKWA Marina. Wydarzenie już 27 lipca.

PSG Stal Nysa rozpoczęła przygotowania do sezonu

PSG Stal Nysa rozpoczęła przygotowania do sezonu

17 lipca 2024  

PSG Stal Nysa oficjalnie rozpoczęła przygotowania do sezonu 2024/2025. W tym roku ze względu na igrzyska olimpijskie sezon PlusLigi rozpocznie się w połowie września.

Dni Twierdzy Nysa 2024 – bezpłatne autobusy

Dni Twierdzy Nysa 2024 – bezpłatne autobusy

16 lipca 2024  

W dniu 27.07.2024 organizowana będzie inscenizacja bitwy o Twierdzę Nysa z 1807 roku. Rekonstrukcja bitwy zostanie zaprezentowana mieszkańcom oraz turystom na Forcie II. Bezpłatne autobusy MZK będą kursować na teren Fortu II wg załączonego rozkładu jazdy.

EFS Opolskie