Pogoda w Nysie

Poniedziałek 15.04.2024
Ludwiny, Wacławy i Anastazji
PM10 - 12 μg/m3
Stan powietrza - Bardzo dobry
Porządek obrad LVII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad LVII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Kategoria: Aktualności
18 maja 2022
DRUKUJ

Porządek LVII
Sesji Rady Miejskiej w Nysie
w dniu 25.05.2022 roku, godz. 8.30

 

1. Sprawy organizacyjne:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2) przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Miejskiej
3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza
4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców
2. Interpelacje radnych
3. Wnioski radnych
4. Oświadczenia radnych
5. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2021″
6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:
1) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Jagiellońskiej, Karpackiej i Stanisława Dubois
2) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej przy ul. Zygmunta Kaczkowskiego w Nysie
3) sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa (dz. nr 62/8, 62/26 i 62/27 poł w Jędrzychowie)
4) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 49/1 k.m. 1 poł. w Podkamieniu)
5) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2022 rok
6) zmiany uchwały Nr LI/761/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2038
7. Sprawy różne, wolne wnioski
8. Zakończenie obrad

Redaktor: Łukasz Bressa

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Kolejne inwestycje drogowe w Gminie

Kolejne inwestycje drogowe w Gminie

15 kwietnia 2024  

5 kwietnia podpisano kolejną umowę na realizację inwestycji drogowych na terenie Gminy Nysa.

Rusza tężnia!

Rusza tężnia!

12 kwietnia 2024  

Tężnia solankowa na Placu Paderewskiego rusza już w najbliższą sobotę, 13 kwietnia.

Nyska Kronika Filmowa – odc. 436

Nyska Kronika Filmowa – odc. 436

12 kwietnia 2024  

Kordian Kolbiarz przez kolejne 5 lat będzie burmistrzem Nysy. Dziś w kronice powiemy nie tylko o wyborach, ale także uruchomieniu tężni, muzycznych gwiazdach Dni Nysy i bardzo ciekawej inicjatywie naszej biblioteki.

Święto Chrztu Polski

Święto Chrztu Polski

11 kwietnia 2024  

14 kwietnia po raz kolejny będziemy obchodzić nowe święto państwowe – Święto Chrztu Polski. Zdaniem wielu historyków, to właśnie 14 kwietnia 966 r., w Wielką Sobotę, Mieszko I przyjął chrzest. Chrzest księcia Mieszka I to przełomowe wydarzenie w dziejach państwa i narodu polskiego, uznawane za symboliczny początek polskiej państwowości. Chrzest miał także fundamentalne znaczenie polityczne, kulturowe i tożsamościowe – wprowadził rodzące się wówczas państwo polskie w krąg cywilizacyjny Europy Zachodniej.

EFS Opolskie