Pogoda w Nysie

Niedziela 24.09.2023
Gerarda, Ruperta i Tomiry
11°C
PM10 - 7 μg/m3
Stan powietrza - Bardzo dobry
Porządek obrad LVIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad LVIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Kategoria: Aktualności
8 czerwca 2022
DRUKUJ

Porządek LVIII
Sesji Rady Miejskiej w Nysie
w dniu 15.06.2022 roku, godz. 12.30

1. Sprawy organizacyjne:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2) przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miejskiej
2. Interpelacje radnych
3. Wnioski radnych
4. Oświadczenia radnych
5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:
1) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2022 rok
2) zmiany uchwały Nr LI/761/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2038
3) zmieniająca uchwałę Nr LI/789/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu wydatków budżetowych Gminy Nysa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie za 2021 rok
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Nyskiego Domu Kultury za 2021 rok
8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Nysie za 2021 rok
9. Przyjęcie informacji z działalności:
1) Agencji Rozwoju Nysy Sp. z o.o. za 2021 r.
2) Projekt Municypalny Nysa SIM Sp. z o.o. za 2021 r.
3) Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. za 2021 r.
4) Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. za 2021 r.
5) Nyskiej Energetyki Cieplnej – Nysa Sp. z o.o. w 2021 r.
6) Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKOM” Sp. z o.o. za 2021 r.
7) STAL Nysa S. A. za 2021 r.
10. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Nysy z zakresu realizacji zadań wynikających z nadzoru właścicielskiego w roku 2021, nad spółkami kapitałowymi z 100% oraz większościowym udziałem Gminy Nysa
11. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Nysa za rok 2021:
1) przedstawienie raportu o stanie Gminy Nysa za rok 2021 przez Burmistrza Nysy
2) debata nad raportem
3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Nysy
12. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2021 r., ocena wykonania budżetu i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:
1) przedstawienie przez Burmistrza Nysy sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nysa wraz z informacją o stanie mienia za 2021 r.
2) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2021r.
3) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu Gminy Nysa za 2021 r. oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nysy
4) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nysie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Nysy
5) dyskusja
6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2021 r.
7) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nysy z tytułu wykonania budżetu Gminy Nysa za 2021 rok
13. Sprawy różne, wolne wnioski
14. Zakończenie obrad

 

Podczas sesji Rady Miejskiej (w dniu 15 czerwca br.) mieszkańcy mogą wziąć udział w debacie nad raportem o stanie Gminy Nysa. Trzeba zebrać co najmniej 50 podpisów.

Zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, składa się do 14 czerwca 2022 r. Sesja, na której ma być przedstawiony raport została zaplanowana na dzień 15 czerwca 2022 r. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 osób.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, treść zgłoszenia, podpis mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie oraz podpisy poparcia 50 osób.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres:

Urząd Miejski w Nysie, Biuro Rady, pokój 207, II piętro.

ul. Kolejowa 15

48-300 Nysa

Redaktor: Łukasz Bressa

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Porządek obrad LXXX Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad LXXX Sesji Rady Miejskiej w Nysie

22 września 2023  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie Paweł Nakonieczny informuje, że LXXX sesja Rady Miejskiej w Nysie odbędzie się 29 września 2023 r., o godz. 8.30, w sali im. 100-lecia Niepodległości Polski (nr 200 – II piętro) Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15.

Porządek LXXX
Sesji Rady Miejskiej w Nysie
w dniu 29 września 2023 roku, godz. 8.30

„Festiwal Boksu Olimpijskiego” w Hali Nysa

„Festiwal Boksu Olimpijskiego” w Hali Nysa

22 września 2023  

Profesjonalne ringi bokserskie i wszystkie niezbędne urządzenia do bokserskiego treningu staną 23 września w Nysie, gdzie odbędzie się „Festiwal Boksu Olimpijskiego”. Tego dnia Hala Nysa stanie się bokserskim sercem Polski, a w trakcie festiwalu odbędą się atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.

Nyska Kronika Filmowa – odc. 407

Nyska Kronika Filmowa – odc. 407

22 września 2023  

Koncert Piotra Rubika w nyskim Rynku, kolejny remont stołówki w gminnej szkole i premiera spektaklu Teatru Miejskiego w Nysie – m.in. te tematy poruszymy dzisiaj w kronice. Będzie także o Dniu Sybiraka, Festiwalu Nauki na nyskiej Akademii i naszej krytej pływalni.

Koncert Piotra Rubika na nyskim Rynku

Koncert Piotra Rubika na nyskim Rynku

21 września 2023  

23 września na nyskim Rynku zobaczymy Oratorium w 75. rocznicę nominacji kardynała Stefana Wyszyńskiego na Prymasa Polski. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

EFS Opolskie