Pogoda w Nysie

Sobota 24.09.2022
Gerarda, Ruperta i Tomiry
10°C
PM10 - 38 μg/m3
Stan powietrza - Dobry
Porządek obrad LVIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad LVIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Kategoria: Aktualności
8 czerwca 2022
DRUKUJ

Porządek LVIII
Sesji Rady Miejskiej w Nysie
w dniu 15.06.2022 roku, godz. 12.30

1. Sprawy organizacyjne:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2) przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miejskiej
2. Interpelacje radnych
3. Wnioski radnych
4. Oświadczenia radnych
5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:
1) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2022 rok
2) zmiany uchwały Nr LI/761/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2038
3) zmieniająca uchwałę Nr LI/789/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu wydatków budżetowych Gminy Nysa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie za 2021 rok
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Nyskiego Domu Kultury za 2021 rok
8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Nysie za 2021 rok
9. Przyjęcie informacji z działalności:
1) Agencji Rozwoju Nysy Sp. z o.o. za 2021 r.
2) Projekt Municypalny Nysa SIM Sp. z o.o. za 2021 r.
3) Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. za 2021 r.
4) Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. za 2021 r.
5) Nyskiej Energetyki Cieplnej – Nysa Sp. z o.o. w 2021 r.
6) Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKOM” Sp. z o.o. za 2021 r.
7) STAL Nysa S. A. za 2021 r.
10. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Nysy z zakresu realizacji zadań wynikających z nadzoru właścicielskiego w roku 2021, nad spółkami kapitałowymi z 100% oraz większościowym udziałem Gminy Nysa
11. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Nysa za rok 2021:
1) przedstawienie raportu o stanie Gminy Nysa za rok 2021 przez Burmistrza Nysy
2) debata nad raportem
3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Nysy
12. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2021 r., ocena wykonania budżetu i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:
1) przedstawienie przez Burmistrza Nysy sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nysa wraz z informacją o stanie mienia za 2021 r.
2) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2021r.
3) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu Gminy Nysa za 2021 r. oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nysy
4) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nysie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Nysy
5) dyskusja
6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2021 r.
7) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nysy z tytułu wykonania budżetu Gminy Nysa za 2021 rok
13. Sprawy różne, wolne wnioski
14. Zakończenie obrad

 

Podczas sesji Rady Miejskiej (w dniu 15 czerwca br.) mieszkańcy mogą wziąć udział w debacie nad raportem o stanie Gminy Nysa. Trzeba zebrać co najmniej 50 podpisów.

Zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, składa się do 14 czerwca 2022 r. Sesja, na której ma być przedstawiony raport została zaplanowana na dzień 15 czerwca 2022 r. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 osób.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, treść zgłoszenia, podpis mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie oraz podpisy poparcia 50 osób.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres:

Urząd Miejski w Nysie, Biuro Rady, pokój 207, II piętro.

ul. Kolejowa 15

48-300 Nysa

Redaktor: Łukasz Bressa

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Nowy partner Gminy Nysa

Nowy partner Gminy Nysa

23 września 2022  

Dziś w Urzędzie Miejskim została podpisana umowa o współpracy partnerskiej pomiędzy gminą Nysa a miastem Várpalota.

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

22 września 2022  

Na mocy Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, mieszkańcy Polski mogą wnioskować o przyznanie wsparcia dla gospodarstw domowych, ciepłowni i podmiotów społecznych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

II Nocny Mikołajkowy Bieg Nyski

II Nocny Mikołajkowy Bieg Nyski

22 września 2022  

Nysa kocha bieganie! Pokazuje to co roku frekwencja podczas Biegu Nyskiego, a także zainteresowanie nowym tego typu wydarzeniem, czyli Nocnym Biegiem Mikołajkowym. Znamy już datę II edycji tego wydarzenia.

Wnioski o dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych zabytków

Wnioski o dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych zabytków

22 września 2022  

Wydziału Kultury, Sporty, Turystyki i Ochrony Zabytków przypomina właścicielom zabytków, że do końca września można składać wnioski o dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Wysokość dofinansowania do 50 % kosztów zadania.

EFS Opolskie