Pogoda w Nysie

Sobota 24.09.2022
Gerarda, Ruperta i Tomiry
10°C
PM10 - 38 μg/m3
Stan powietrza - Dobry
Porządek obrad LXI Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad LXI Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Kategoria: Aktualności
24 sierpnia 2022
DRUKUJ

Porządek LXI
Sesji Rady Miejskiej w Nysie
w dniu 31.08.2022 roku, godz. 8.30

1. Sprawy organizacyjne:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2) przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Miejskiej
3) przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Miejskiej
4) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza
5) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców

2. Interpelacje radnych

3. Wnioski radnych

4. Oświadczenia radnych

5. Przyjęcie sprawozdania z monitoringu wskaźników realizacji celów strategicznych „Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014 – 2023” za rok 2021

6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

1) nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa prawa własności nieruchomości położonej w Głębinowie
2) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. dz. nr 93/16 k.m. 47 poł. w Nysie w rej. ul. 11 Listopada)
3) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. dz. nr 5/18 k.m. 67 poł. w Nysie w rej. ul. Otmuchowskiej)
4) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. lokalu mieszkalnego nr 5 poł. na II piętrze budynku mieszkalnego przy ul. Świętojańskiej w Nysie)
5) nadania nazwy budynkowi dworca kolejowego
6) przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021 dla Gminy Nysa”
7) przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2022-2025 dla Gminy Nysa”
8) zmiany uchwały Nr XVIII/286/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
9) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nysa w roku szkolnym 2022/2023
10) zmiany uchwały Nr VI/66/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych w przedszkolach, zespołach szkolno – przedszkolnych, szkołach podstawowych i zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nysa
11) zmiany uchwały nr XXXVI/553/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nysie
12) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2022 rok
13) zmiany uchwały Nr LI/761/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2038

7. Przyjęcie informacji Burmistrza Nysy dotyczącej dokapitalizowania spółki

8. Sprawy różne, wolne wnioski

9. Zakończenie obrad

Redaktor: Łukasz Bressa

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Nowy partner Gminy Nysa

Nowy partner Gminy Nysa

23 września 2022  

Dziś w Urzędzie Miejskim została podpisana umowa o współpracy partnerskiej pomiędzy gminą Nysa a miastem Várpalota.

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

22 września 2022  

Na mocy Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, mieszkańcy Polski mogą wnioskować o przyznanie wsparcia dla gospodarstw domowych, ciepłowni i podmiotów społecznych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

II Nocny Mikołajkowy Bieg Nyski

II Nocny Mikołajkowy Bieg Nyski

22 września 2022  

Nysa kocha bieganie! Pokazuje to co roku frekwencja podczas Biegu Nyskiego, a także zainteresowanie nowym tego typu wydarzeniem, czyli Nocnym Biegiem Mikołajkowym. Znamy już datę II edycji tego wydarzenia.

Wnioski o dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych zabytków

Wnioski o dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych zabytków

22 września 2022  

Wydziału Kultury, Sporty, Turystyki i Ochrony Zabytków przypomina właścicielom zabytków, że do końca września można składać wnioski o dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Wysokość dofinansowania do 50 % kosztów zadania.

EFS Opolskie