Porządek obrad LXI Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad LXI Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Kategoria: Aktualności
24 sierpnia 2022
DRUKUJ

Porządek LXI
Sesji Rady Miejskiej w Nysie
w dniu 31.08.2022 roku, godz. 8.30

1. Sprawy organizacyjne:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2) przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Miejskiej
3) przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Miejskiej
4) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza
5) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców

2. Interpelacje radnych

3. Wnioski radnych

4. Oświadczenia radnych

5. Przyjęcie sprawozdania z monitoringu wskaźników realizacji celów strategicznych „Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014 – 2023” za rok 2021

6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

1) nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa prawa własności nieruchomości położonej w Głębinowie
2) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. dz. nr 93/16 k.m. 47 poł. w Nysie w rej. ul. 11 Listopada)
3) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. dz. nr 5/18 k.m. 67 poł. w Nysie w rej. ul. Otmuchowskiej)
4) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. lokalu mieszkalnego nr 5 poł. na II piętrze budynku mieszkalnego przy ul. Świętojańskiej w Nysie)
5) nadania nazwy budynkowi dworca kolejowego
6) przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021 dla Gminy Nysa”
7) przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2022-2025 dla Gminy Nysa”
8) zmiany uchwały Nr XVIII/286/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
9) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nysa w roku szkolnym 2022/2023
10) zmiany uchwały Nr VI/66/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych w przedszkolach, zespołach szkolno – przedszkolnych, szkołach podstawowych i zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nysa
11) zmiany uchwały nr XXXVI/553/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nysie
12) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2022 rok
13) zmiany uchwały Nr LI/761/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2038

7. Przyjęcie informacji Burmistrza Nysy dotyczącej dokapitalizowania spółki

8. Sprawy różne, wolne wnioski

9. Zakończenie obrad

Redaktor: Łukasz Bressa

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Zmiany w programie „Czyste Powietrze” od 14 czerwca 2024 r.

Zmiany w programie „Czyste Powietrze” od 14 czerwca 2024 r.

18 czerwca 2024  

Przypominamy, że od 14 czerwca 2024 r. dotacja z programu „Czyste Powietrze” na pompę ciepła, kocioł zgazowujący drewno lub kocioł na pellet o podwyższonym standardzie może być udzielona tylko wtedy, gdy urządzenie wpisane jest na listę zielonych urządzeń i materiałów.

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 2024

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 2024

18 czerwca 2024  

W dniu 15 czerwca 2024 r. na boisku sportowym w Kubicach odbyła się kolejna edycja Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.

Poradnik Pacjenta: oparzenia słoneczne – kiedy słońce szkodzi?

Poradnik Pacjenta: oparzenia słoneczne – kiedy słońce szkodzi?

18 czerwca 2024  

Na szkodliwe promieniowanie słoneczne jesteśmy narażeni zawsze, gdy przebywamy na słońcu w słoneczny lub letni dzień. Musimy uważać nie tylko w pełnym słońcu na plaży, ale też podczas pieszych wędrówek w górach czy na placu zabaw. Zbyt częste wystawianie ciała na promieniowanie słoneczne może prowadzić bowiem do niepożądanych reakcji skórnych i oparzeń słonecznych. Negatywne skutki nadmiernego opalania mogą się ujawnić nawet wiele lat później, w postaci raka skóry. Dlatego tak ważne jest stosowanie się do podstawowych zasad ochrony przed słońcem.

Międzynarodowy wieczór chóralny w NDK

Międzynarodowy wieczór chóralny w NDK

17 czerwca 2024  

15 czerwca br. w Nyskim Domu Kultury odbył się wieczór muzyki chóralnej w wykonaniu czterech znakomitych zespołów.

EFS Opolskie