Porządek obrad LXV Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad LXV Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Kategoria: Aktualności
19 października 2022
DRUKUJ

Porządek LXV
Sesji Rady Miejskiej w Nysie
w dniu 26.10.2022 roku, godz. 8.30

1. Sprawy organizacyjne:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2) przyjęcie protokołu z LXII sesji Rady Miejskiej
3) przyjęcie protokołu z LXIII sesji Rady Miejskiej
4) przyjęcie protokołu z LXIV sesji Rady Miejskiej
5) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza
6) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców
2. Interpelacje radnych
3. Wnioski radnych
4. Oświadczenia radnych
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022
6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:
1) wyrażenia zgody na cofnięcie udziałów w spółce gminnej Agencja Rozwoju Nysy spółka z o. o. poprzez ich umorzenie
2) podziału spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM” spółka z o.o.
3) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz.nr 16/2 k.m.40, poł. w rejonie ul. Reymonta, obręb Śródmieście)
4) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. dz. nr 1/81 i 1/84 k.m.67, poł. w rejonie ul. Otmuchowskiej, obręb Radoszyn)
5) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 30/17 k.m. 33 poł. w Nysie, obręb Śródmieście)
6) oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej (dot. działek nr 41/5, 41/8 i 41/9 k.m.42, poł. w Nysie obręb Śródmieście)
7) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Wałowej w Nysie
8) nadania nazwy skwerowi
9) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
10) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2022 rok
11) zmiany uchwały Nr LI/761/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2038
7. Sprawy różne, wolne wnioski
8. Zakończenie obrad

Redaktor: Łukasz Bressa

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Kalendarz imprez na lipiec 2024

Kalendarz imprez na lipiec 2024

25 czerwca 2024  

Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem imprez kulturalnych na lipiec. Warto sprawdzić co przygotowały m.in. Nyski Dom Kultury, miejska biblioteka czy Muzeum Powiatowe w Nysie.

Dyżur specjalistów w ŚDS

Dyżur specjalistów w ŚDS

25 czerwca 2024  

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Opolskiej w Nysie informuje, że w poniedziałek 1 lipca 2024 r., w godzinach od 15:00 do 17:00, odbędzie się kolejny comiesięczny popołudniowy dyżur specjalistów – pracowników ŚDS.

Promesy na realizację zadań publicznych

Promesy na realizację zadań publicznych

25 czerwca 2024  

Burmistrz Nysy wręczył kolejne promesy na realizację zadań publicznych, polegających na organizacji półkolonii letnich promujących zdrowy styl życia, połączonych z warsztatami z zagadnień profilaktyki uzależnień. Zadanie to realizowane jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa.

Imprezowy sezon na AKWA Marinie!

Imprezowy sezon na AKWA Marinie!

24 czerwca 2024  

Poznaliśmy  imprezowy plan Ośrodka AKWA Marina. Jedno jest pewne – będzie się działo!

EFS Opolskie