Pogoda w Nysie

Środa 04.10.2023
Rozalii, Edwina i Franciszka
13°C
PM10 - 6 μg/m3
Stan powietrza - Bardzo dobry
Porządek obrad LXVII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad LXVII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Kategoria: Aktualności
9 grudnia 2022
DRUKUJ

Porządek LXVII
Sesji Rady Miejskiej w Nysie
w dniu 20.12.2022 roku, godz. 13:00

1. Sprawy organizacyjne:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2) przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Miejskiej
3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza
4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców

2. Interpelacje radnych

3. Wnioski radnych

4. Oświadczenia radnych

5. Uchwalenie budżetu Gminy Nysa na 2023 rok:

1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:

1) o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2023 r.
2) o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2023 r.
3) o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nysa

3) przedstawienie opinii komisji stałych, w tym Komisji Finansów o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok oraz projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa na lata 2023– 2039
4) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie projektu budżetu
5) dyskusja
6) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa na lata 2023 – 2039
7) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2023 rok

6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

1) zasad i trybu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Nysy”
2) zasad i trybu nadawania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Nyskiej”
3) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej Centrum Integracji Społecznej w Nysie na rok 2023
4) odpłatnego nabycia przez Gminę Nysa, od osoby fizycznej, prawa własności nieruchomości położonej w Hajdukach Nyskich
5) zmiany uchwały Nr XII/203/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nysa, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
6) ustalenia wykazu wydatków budżetowych Gminy Nysa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022
7) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2022 rok
8) zmiany uchwały Nr LI/761/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2038

7. Monitoring z realizacji poszczególnych celów operacyjnych Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

8. Sprawy różne, wolne wnioski

9. Zakończenie obrad

Redaktor: Łukasz Bressa

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Stypendia Burmistrza Nysy za osiągnięcia naukowe i sportowe uzyskane w roku szkolnym 2022/2023

Stypendia Burmistrza Nysy za osiągnięcia naukowe i sportowe uzyskane w roku szkolnym 2022/2023

3 października 2023  

Na podstawie uchwały Nr XXVI/434/2012 Rady Miejskiej  w Nysie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów zmienionej uchwałą nr XVIII/276/16 z dnia 30 marca 2016 r., uchwałą nr XXXIV/533/17 z dnia 30 marca 2017 r. oraz uchwałą nr XI/170/19 z dnia 3 lipca 2019 r.  Burmistrz Nysy przyznał stypendia 42 uczniom. Wnioski składane były przez nyskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe i dotyczyły osiągnięć uzyskanych w roku szkolnym 2022/2023.

Kolejne nocne zwiedzanie Twierdzy Nysa

Kolejne nocne zwiedzanie Twierdzy Nysa

2 października 2023  

Zapraszamy na niezwykłą nocną przygodę w sercu Twierdzy Nysa!

Spacer śladami nyskiego noblisty

Spacer śladami nyskiego noblisty

2 października 2023  

Nyski Dom Kultury i Punkt Informacji Turystycznej Bastion św. Jadwigi w Nysie zapraszają na kolejny piątkowy spacer z przewodnikiem. Wydarzenie odbędzie się 13 października. Początek o godz. 17.00.

Wielkie siatkarskie emocje w Hali Nysa!

Wielkie siatkarskie emocje w Hali Nysa!

2 października 2023  

Już 20 października pierwszy mecz w nowym sezonie PlusLigi rozegrają siatkarze PSG Stali Nysa. Od razu będzie to hitowe starcie w Hali Nysa!

EFS Opolskie