Porządek obrad LXVII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad LXVII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Kategoria: Aktualności
9 grudnia 2022
DRUKUJ

Porządek LXVII
Sesji Rady Miejskiej w Nysie
w dniu 20.12.2022 roku, godz. 13:00

1. Sprawy organizacyjne:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2) przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Miejskiej
3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza
4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców

2. Interpelacje radnych

3. Wnioski radnych

4. Oświadczenia radnych

5. Uchwalenie budżetu Gminy Nysa na 2023 rok:

1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:

1) o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2023 r.
2) o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2023 r.
3) o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nysa

3) przedstawienie opinii komisji stałych, w tym Komisji Finansów o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok oraz projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa na lata 2023– 2039
4) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie projektu budżetu
5) dyskusja
6) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa na lata 2023 – 2039
7) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2023 rok

6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

1) zasad i trybu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Nysy”
2) zasad i trybu nadawania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Nyskiej”
3) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej Centrum Integracji Społecznej w Nysie na rok 2023
4) odpłatnego nabycia przez Gminę Nysa, od osoby fizycznej, prawa własności nieruchomości położonej w Hajdukach Nyskich
5) zmiany uchwały Nr XII/203/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nysa, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
6) ustalenia wykazu wydatków budżetowych Gminy Nysa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022
7) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2022 rok
8) zmiany uchwały Nr LI/761/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2038

7. Monitoring z realizacji poszczególnych celów operacyjnych Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

8. Sprawy różne, wolne wnioski

9. Zakończenie obrad

Redaktor: Łukasz Bressa

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Nyska Kronika Filmowa – odc. 444

Nyska Kronika Filmowa – odc. 444

14 czerwca 2024  

Dziś powiemy o otwarciu wyremontowanego stadionu Polonii Nysa, pikniku literackim na Placu Paderewskiego i kolejnej edycji Pchlego Targu. Będzie też o nyskim konkursie reklamowym i Letniej Gali Tańca.

Porządek XI sesji Rady Seniorów w Nysie

Porządek XI sesji Rady Seniorów w Nysie

14 czerwca 2024  

W dniu 19 czerwca  o godz. 9.00 odbędzie się XI sesja Rady Seniorów.

Nowy numer gazety „TAK!”

Nowy numer gazety „TAK!”

13 czerwca 2024  

Imprezowy sezon nad Jeziorem Nyskim. Poznaliśmy plan Ośrodka AKWA Marina. Jedno jest pewne – będzie się działo!

Kondolencje

Kondolencje

13 czerwca 2024  

Pani Edycie Peikert, Prezes WiK AKWA

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci Taty

składają, łącząc się w smutku,

Burmistrz Nysy

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nysie

EFS Opolskie