Porządek obrad LXX Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad LXX Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Kategoria: Aktualności
22 lutego 2023
DRUKUJ

Porządek LXX
Sesji Rady Miejskiej w Nysie
w dniu 01.03.2023 roku, godz. 13.30

1. Sprawy organizacyjne:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2) przyjęcie protokołu z LXVIII sesji Rady Miejskiej
3) przyjęcie protokołu z LXIX sesji Rady Miejskiej
4) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza
5) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców
2. Interpelacje radnych
3. Wnioski radnych
4. Oświadczenia radnych
5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:
1) zmiany uchwały Nr XXXVIII/613/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej (dz.nr 105/4 k.m. 365 obręb Dolna Wieś)
3) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 178/2 k.m. 2, poł. w Rusocinie)
4) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nysa na rzecz współwłaścicieli nieruchomości zabudowanej położonej w Nysie przy ul. Ligonia nr 10, w związku z realizacją roszczenia wynikającego z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami (dz. nr 38/15 k.m. 31)
5) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nysa na rzecz współwłaścicieli nieruchomości zabudowanej położonej w Nysie przy ul. Żeromskiego nr 21, w związku z realizacją roszczenia wynikającego z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami (dz. nr 75/8 k.m. 46)
6) przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. w Nysie
7) uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe i geotermię na terenie Gminy Nysa”
8) zmiany uchwały nr LXIX/1027/23 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
9) zdalnego trybu obradowania Rady Miejskiej w Nysie
10) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2023 rok
11) zmiany uchwały Nr LXVII/993/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2039
6. Przyjęcie apelu w sprawie budowy obwodnicy
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Nysa za rok 2022
8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nysie za 2022 rok
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nysie za 2022 rok
10. Informacja o wysokości należności umorzonych wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
11. Monitoring wdrażania Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
12. Sprawy różne, wolne wnioski
13. Zakończenie obrad

Sesję będzie można śledzić online pod adresem Rada Miejska w Nysie – transmisje z sesji Rady w serwisie eSesja.tv

Redaktor: Łukasz Bressa

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Imprezowy sezon na AKWA Marinie!

Imprezowy sezon na AKWA Marinie!

24 czerwca 2024  

Poznaliśmy  imprezowy plan Ośrodka AKWA Marina. Jedno jest pewne – będzie się działo!

Wizyta delegacji z Nysy w Hildesheim

Wizyta delegacji z Nysy w Hildesheim

24 czerwca 2024  

Burmistrz Nysy, Kordian Kolbiarz wraz  z 5-osobową delegacją gościł w Hidesheim na zaproszenie burmistrza Dr Ingo Meyera. Nyska delegacja wzięła udział w tradycyjnym festynie strzeleckim, który obchodzi się nie tylko w Hildesheim, ale i w całej Dolnej Saksonii.  

„Czyste powietrze” – spotkanie informacyjne podczas Festynu Rodzinnego na boisku sportowym w Wierzbięcicach

„Czyste powietrze” – spotkanie informacyjne podczas Festynu Rodzinnego na boisku sportowym w Wierzbięcicach

24 czerwca 2024  

Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszej gminy na spotkanie informacyjne z pracownikiem Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu „Czyste powietrze”, które odbędzie się 29 czerwca 2024 r. w godzinach od 15:00 do 17:00 podczas Festynu Rodzinnego na boisku sportowym w Wierzbięcicach.

”DESperaci” w Ludinghausen

”DESperaci” w Ludinghausen

24 czerwca 2024  

W niedzielne popołudnie 16 czerwca w Szkole Zawodowej Richarda von Weizsackera w Ludinghausen odbył się międzynarodowy koncert , który zabrał słuchaczy w magiczną muzyczną podróż dookoła świata. Organizatorem koncertu był chór „Glocke” . Nysę reprezentował zespół „DESperaci”, który powstał w  październiku 2023r.

EFS Opolskie