Pogoda w Nysie

Niedziela 24.09.2023
Gerarda, Ruperta i Tomiry
14°C
PM10 - 9 μg/m3
Stan powietrza - Bardzo dobry
Porządek obrad LXX Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad LXX Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Kategoria: Aktualności
22 lutego 2023
DRUKUJ

Porządek LXX
Sesji Rady Miejskiej w Nysie
w dniu 01.03.2023 roku, godz. 13.30

1. Sprawy organizacyjne:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2) przyjęcie protokołu z LXVIII sesji Rady Miejskiej
3) przyjęcie protokołu z LXIX sesji Rady Miejskiej
4) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza
5) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców
2. Interpelacje radnych
3. Wnioski radnych
4. Oświadczenia radnych
5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:
1) zmiany uchwały Nr XXXVIII/613/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej (dz.nr 105/4 k.m. 365 obręb Dolna Wieś)
3) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 178/2 k.m. 2, poł. w Rusocinie)
4) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nysa na rzecz współwłaścicieli nieruchomości zabudowanej położonej w Nysie przy ul. Ligonia nr 10, w związku z realizacją roszczenia wynikającego z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami (dz. nr 38/15 k.m. 31)
5) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nysa na rzecz współwłaścicieli nieruchomości zabudowanej położonej w Nysie przy ul. Żeromskiego nr 21, w związku z realizacją roszczenia wynikającego z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami (dz. nr 75/8 k.m. 46)
6) przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. w Nysie
7) uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe i geotermię na terenie Gminy Nysa”
8) zmiany uchwały nr LXIX/1027/23 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
9) zdalnego trybu obradowania Rady Miejskiej w Nysie
10) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2023 rok
11) zmiany uchwały Nr LXVII/993/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2039
6. Przyjęcie apelu w sprawie budowy obwodnicy
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Nysa za rok 2022
8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nysie za 2022 rok
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nysie za 2022 rok
10. Informacja o wysokości należności umorzonych wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
11. Monitoring wdrażania Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
12. Sprawy różne, wolne wnioski
13. Zakończenie obrad

Sesję będzie można śledzić online pod adresem Rada Miejska w Nysie – transmisje z sesji Rady w serwisie eSesja.tv

Redaktor: Łukasz Bressa

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Porządek obrad LXXX Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad LXXX Sesji Rady Miejskiej w Nysie

22 września 2023  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie Paweł Nakonieczny informuje, że LXXX sesja Rady Miejskiej w Nysie odbędzie się 29 września 2023 r., o godz. 8.30, w sali im. 100-lecia Niepodległości Polski (nr 200 – II piętro) Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15.

Porządek LXXX
Sesji Rady Miejskiej w Nysie
w dniu 29 września 2023 roku, godz. 8.30

„Festiwal Boksu Olimpijskiego” w Hali Nysa

„Festiwal Boksu Olimpijskiego” w Hali Nysa

22 września 2023  

Profesjonalne ringi bokserskie i wszystkie niezbędne urządzenia do bokserskiego treningu staną 23 września w Nysie, gdzie odbędzie się „Festiwal Boksu Olimpijskiego”. Tego dnia Hala Nysa stanie się bokserskim sercem Polski, a w trakcie festiwalu odbędą się atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.

Nyska Kronika Filmowa – odc. 407

Nyska Kronika Filmowa – odc. 407

22 września 2023  

Koncert Piotra Rubika w nyskim Rynku, kolejny remont stołówki w gminnej szkole i premiera spektaklu Teatru Miejskiego w Nysie – m.in. te tematy poruszymy dzisiaj w kronice. Będzie także o Dniu Sybiraka, Festiwalu Nauki na nyskiej Akademii i naszej krytej pływalni.

Koncert Piotra Rubika na nyskim Rynku

Koncert Piotra Rubika na nyskim Rynku

21 września 2023  

23 września na nyskim Rynku zobaczymy Oratorium w 75. rocznicę nominacji kardynała Stefana Wyszyńskiego na Prymasa Polski. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

EFS Opolskie