Pogoda w Nysie

Środa 07.06.2023
Roberta i Wiesława
16°C
PM10 - 26 μg/m3
Stan powietrza - Dobry
Porządek obrad LXXII sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad LXXII sesji Rady Miejskiej w Nysie

Kategoria: Aktualności, Komunikat
19 kwietnia 2023
DRUKUJ

W dniu 26.04.2023 roku, godz. 8.30 odbędzie się LXXII Sesja Rady Miejskiej w Nysie

Porządek LXXII
Sesji Rady Miejskiej w Nysie
w dniu 26.04.2023 roku, godz. 8.30

1. Sprawy organizacyjne:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2) przyjęcie protokołu z LXXI sesji Rady Miejskiej
3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza
4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców

2. Interpelacje radnych

3. Wnioski radnych

4. Oświadczenia radnych

5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:
1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego grunty wsi Głębinów
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rynku wraz z terenami przyległymi
3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego śródmieście Nysy w rejonie ulic: Karola Miarki, Kolejowej, Józefa Bema, Stanisława Moniuszki i Emilii Gierczak
4) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej przy ulicy Orląt Lwowskich w Nysie
5) przeniesienia prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa w ramach odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa pod drogę publiczną gminną
6) przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Projekt Municypalny Nysa SIM spółka z o.o.
7) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nysa na lata 2022-2025 z perspektywą do 2030 roku”
8) zmiany uchwały nr LXVII/997/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej Centrum Integracji Społecznej w Nysie na rok 2023
9) przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu taksówkami oraz wprowadzenia obowiązku stosowania dodatkowych oznaczeń taksówek
10) ustalenia Regulaminu korzystania z Centrum Przesiadkowego w Nysie im. Kresowian
11) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2023 rok
12) zmiany uchwały Nr LXVII/993/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2039

6. Ocena zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami za rok 2022

7. Przyjęcie Raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa w 2022

8. Monitoring realizacji poszczególnych celów operacyjnych Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030

9. Przyjęcie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Nysa na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021

10. Przyjęcie stanowiska w sprawie bezpłatnego przekazania rodzinie repatriantów w drodze darowizny części wyposażenia lokalu mieszkalnego zakupionego ze środków z budżetu państwa, przyznanych Gminie Nysa na podstawie porozumienia nr 2/2021 z dnia 30 marca 2021 roku zawartego z Wojewodą Opolskim

11. Sprawy różne, wolne wnioski

12. Zakończenie obrad

Biuro Rady

Redaktor: Andrzej Babiński

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Wyjątkowe drzewo w centrum miasta – dąb 800-lecia Nysy!

Wyjątkowe drzewo w centrum miasta – dąb 800-lecia Nysy!

7 czerwca 2023  

Coraz bardziej zielono w centrum miasta! Gmina posadziła już 117 drzewo! Dodajmy, wyjątkowe drzewo – to dąb posadzony z okazji 800-lecia miasta.

Komunikat – wybór ławników sądowych na kadencję 2024-2027

Komunikat – wybór ławników sądowych na kadencję 2024-2027

7 czerwca 2023  

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 r. czteroletniej kadencji ławników, działając na podstawie art. 160 i art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2017 ze zm.) informuję, że do dnia 30 czerwca 2023 r. będą przyjmowane KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH na kadencję 2024-2027.

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA Zbieranie kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych prowadzonych w ramach prac nad aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA Zbieranie kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych prowadzonych w ramach prac nad aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa

7 czerwca 2023  

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA

Zbieranie kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych prowadzonych w ramach prac nad aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa  

W ramach aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa, Uchwała Nr LXVIII/10/20/23 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa, z dniem 31.05.2023 r. zakończył się proces naboru na karty przedsięwzięć rewitalizacyjnych, czyli pomysłów i zamierzeń na przeprowadzenie rewitalizacji Gminy Nysa.

Łącznie wpłynęło 29 kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które stanowią odpowiedź na zdiagnozowane problemy
i potrzeby rewitalizacyjne. Dotyczą one różnych tematów, w szczególności takich jak aktywność seniorów, wsparcie dzieci i młodzieży, poprawa dostępności miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami, rozwój oferty sportu
i rekreacji, modernizacja przestrzeni podwórkowych, zwiększanie bioróżnorodności i dostępu do terenów zielonych.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne zgłosiły:

 1. Dzienny Dom Pobytu w Nysie,
 2. Nyski Dom Kultury,
 3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie,
 4. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie,
 5. Przedszkole nr 5 Integracyjne w Nysie,
 6. Państwowa Szkoła Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nysie,
 7. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Nysie,
 8. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Powstańców Śląskich w Nysie,
 9. Szkoła Podstawowa nr 5 im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Nysie,
 10. Powiat Nyski,
 11. Gmina Nysa.

Serdecznie dziękujemy podmiotom, które zgłosiły chęć realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wnosząc przy tym wkład w poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Nysy.

BURMISTRZ NYSY

Kordian Kolbiarz

Pracodawco skorzystaj z programu „PRACA DLA WIĘŹNIÓW”

Pracodawco skorzystaj z programu „PRACA DLA WIĘŹNIÓW”

6 czerwca 2023  

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie wraz ze Służbą Więzienną zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące  możliwości i korzyści płynących z zatrudnienia osób osadzonych w Zakładzie Karnym w Nysie.

EFS Opolskie