Porządek obrad LXXII sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad LXXII sesji Rady Miejskiej w Nysie

Kategoria: Aktualności, Komunikat
19 kwietnia 2023
DRUKUJ

W dniu 26.04.2023 roku, godz. 8.30 odbędzie się LXXII Sesja Rady Miejskiej w Nysie

Porządek LXXII
Sesji Rady Miejskiej w Nysie
w dniu 26.04.2023 roku, godz. 8.30

1. Sprawy organizacyjne:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2) przyjęcie protokołu z LXXI sesji Rady Miejskiej
3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza
4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców

2. Interpelacje radnych

3. Wnioski radnych

4. Oświadczenia radnych

5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:
1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego grunty wsi Głębinów
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rynku wraz z terenami przyległymi
3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego śródmieście Nysy w rejonie ulic: Karola Miarki, Kolejowej, Józefa Bema, Stanisława Moniuszki i Emilii Gierczak
4) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej przy ulicy Orląt Lwowskich w Nysie
5) przeniesienia prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa w ramach odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa pod drogę publiczną gminną
6) przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Projekt Municypalny Nysa SIM spółka z o.o.
7) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nysa na lata 2022-2025 z perspektywą do 2030 roku”
8) zmiany uchwały nr LXVII/997/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej Centrum Integracji Społecznej w Nysie na rok 2023
9) przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu taksówkami oraz wprowadzenia obowiązku stosowania dodatkowych oznaczeń taksówek
10) ustalenia Regulaminu korzystania z Centrum Przesiadkowego w Nysie im. Kresowian
11) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2023 rok
12) zmiany uchwały Nr LXVII/993/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2039

6. Ocena zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami za rok 2022

7. Przyjęcie Raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa w 2022

8. Monitoring realizacji poszczególnych celów operacyjnych Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030

9. Przyjęcie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Nysa na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021

10. Przyjęcie stanowiska w sprawie bezpłatnego przekazania rodzinie repatriantów w drodze darowizny części wyposażenia lokalu mieszkalnego zakupionego ze środków z budżetu państwa, przyznanych Gminie Nysa na podstawie porozumienia nr 2/2021 z dnia 30 marca 2021 roku zawartego z Wojewodą Opolskim

11. Sprawy różne, wolne wnioski

12. Zakończenie obrad

Biuro Rady

Redaktor: Andrzej Babiński

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Nyska Kronika Filmowa – odc. 440

Nyska Kronika Filmowa – odc. 440

17 maja 2024  

Znamy muzyczne gwiazdy Dni Nysy i Festiwalu Ognia i Wody. Powiemy o najważniejszych imprezach w regionie. Dziś w kronice będzie też o wielkim ściganiu w Nysie, festiwalu pierogów i najsłynniejszym literackim romansie na deskach nyskiego teatru.

W niedzielę Jarmark św. Rity

W niedzielę Jarmark św. Rity

16 maja 2024  

Jarmark tradycyjnie odbędzie się na placu przy Sanktuarium św. Rity w godzinach 12-16.

Nowy numer gazety „TAK!”

Nowy numer gazety „TAK!”

15 maja 2024  

Znamy muzyczne gwiazdy Dni Nysy i Festiwalu Ognia i Wody. Wiemy kto zaśpiewa na najważniejszych imprezach w regionie.

Program Dni Nysy 2024

Program Dni Nysy 2024

14 maja 2024  

Święto Miasta czeka nas w dniach 24-25 maja. W tym roku bawimy się w dwóch lokalizacjach – w Rynku i pod Halą Nysa. Muzycznymi gwiazdami będą Horyzont, Elektryczne Gitary, Patrycja Markowska i Margaret.

EFS Opolskie