Porządek obrad LXXIX Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad LXXIX Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Kategoria: Aktualności
23 sierpnia 2023
DRUKUJ

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie Paweł Nakonieczny informuje, że LXXIX sesja Rady Miejskiej w Nysie odbędzie się 30 sierpnia 2023 r., o godz. 8.30, w sali im. 100-lecia Niepodległości Polski (nr 200 – II piętro) Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15.

Porządek LXXIX

Sesji Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 30 sierpnia 2023 roku, godz. 8.30

1. Sprawy organizacyjne:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2) przyjęcie protokołu z LXXVII sesji Rady Miejskiej
3) przyjęcie protokołu z LXXVIII sesji Rady Miejskiej
4) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza
2. Interpelacje radnych
3. Wnioski radnych
4. Oświadczenia radnych
5. Informacja nt. projektów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
w 2022 roku
6. Sprawozdanie z monitoringu wskaźników realizacji celów strategicznych „Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014 – 2023” za rok 2022
7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Złotogłowickiej i Grodkowskiej
2) zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Nysa a osobą fizyczną (dot. działki 87/14 i 87/15 k.m. 364 Dolna Wieś)
3) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
4) nadania nazwy skwerowi
5) nadania nazwy parkowi miejskiemu w Nysie
6) zmiany „Regulaminu korzystania z Centrum Przesiadkowego w Nysie im. Kresowian” przyjętego uchwałą nr LXXII/1070/23 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
26 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Centrum Przesiadkowego w Nysie im. Kresowian
7) zmiany uchwały Nr XXVII/427/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
8) przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kępnicy
9) przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba St. i św. Agnieszki w Nysie
10) przyznania dotacji Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Nysie
11) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2023 rok
12) zmiany uchwały Nr LXVII/993/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2039
8. Sprawy różne, wolne wnioski
9. Zakończenie obrad

Redaktor: Łukasz Bressa

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Zmiany w programie „Czyste Powietrze” od 14 czerwca 2024 r.

Zmiany w programie „Czyste Powietrze” od 14 czerwca 2024 r.

18 czerwca 2024  

Przypominamy, że od 14 czerwca 2024 r. dotacja z programu „Czyste Powietrze” na pompę ciepła, kocioł zgazowujący drewno lub kocioł na pellet o podwyższonym standardzie może być udzielona tylko wtedy, gdy urządzenie wpisane jest na listę zielonych urządzeń i materiałów.

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 2024

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 2024

18 czerwca 2024  

W dniu 15 czerwca 2024 r. na boisku sportowym w Kubicach odbyła się kolejna edycja Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.

Poradnik Pacjenta: oparzenia słoneczne – kiedy słońce szkodzi?

Poradnik Pacjenta: oparzenia słoneczne – kiedy słońce szkodzi?

18 czerwca 2024  

Na szkodliwe promieniowanie słoneczne jesteśmy narażeni zawsze, gdy przebywamy na słońcu w słoneczny lub letni dzień. Musimy uważać nie tylko w pełnym słońcu na plaży, ale też podczas pieszych wędrówek w górach czy na placu zabaw. Zbyt częste wystawianie ciała na promieniowanie słoneczne może prowadzić bowiem do niepożądanych reakcji skórnych i oparzeń słonecznych. Negatywne skutki nadmiernego opalania mogą się ujawnić nawet wiele lat później, w postaci raka skóry. Dlatego tak ważne jest stosowanie się do podstawowych zasad ochrony przed słońcem.

Międzynarodowy wieczór chóralny w NDK

Międzynarodowy wieczór chóralny w NDK

17 czerwca 2024  

15 czerwca br. w Nyskim Domu Kultury odbył się wieczór muzyki chóralnej w wykonaniu czterech znakomitych zespołów.

EFS Opolskie