Pogoda w Nysie

Środa 04.10.2023
Rozalii, Edwina i Franciszka
12°C
PM10 - 6 μg/m3
Stan powietrza - Bardzo dobry
Porządek obrad LXXIX Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad LXXIX Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Kategoria: Aktualności
23 sierpnia 2023
DRUKUJ

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie Paweł Nakonieczny informuje, że LXXIX sesja Rady Miejskiej w Nysie odbędzie się 30 sierpnia 2023 r., o godz. 8.30, w sali im. 100-lecia Niepodległości Polski (nr 200 – II piętro) Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15.

Porządek LXXIX

Sesji Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 30 sierpnia 2023 roku, godz. 8.30

1. Sprawy organizacyjne:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2) przyjęcie protokołu z LXXVII sesji Rady Miejskiej
3) przyjęcie protokołu z LXXVIII sesji Rady Miejskiej
4) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza
2. Interpelacje radnych
3. Wnioski radnych
4. Oświadczenia radnych
5. Informacja nt. projektów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
w 2022 roku
6. Sprawozdanie z monitoringu wskaźników realizacji celów strategicznych „Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014 – 2023” za rok 2022
7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Złotogłowickiej i Grodkowskiej
2) zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Nysa a osobą fizyczną (dot. działki 87/14 i 87/15 k.m. 364 Dolna Wieś)
3) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
4) nadania nazwy skwerowi
5) nadania nazwy parkowi miejskiemu w Nysie
6) zmiany „Regulaminu korzystania z Centrum Przesiadkowego w Nysie im. Kresowian” przyjętego uchwałą nr LXXII/1070/23 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
26 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Centrum Przesiadkowego w Nysie im. Kresowian
7) zmiany uchwały Nr XXVII/427/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
8) przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kępnicy
9) przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba St. i św. Agnieszki w Nysie
10) przyznania dotacji Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Nysie
11) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2023 rok
12) zmiany uchwały Nr LXVII/993/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2039
8. Sprawy różne, wolne wnioski
9. Zakończenie obrad

Redaktor: Łukasz Bressa

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Stypendia Burmistrza Nysy za osiągnięcia naukowe i sportowe uzyskane w roku szkolnym 2022/2023

Stypendia Burmistrza Nysy za osiągnięcia naukowe i sportowe uzyskane w roku szkolnym 2022/2023

3 października 2023  

Na podstawie uchwały Nr XXVI/434/2012 Rady Miejskiej  w Nysie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów zmienionej uchwałą nr XVIII/276/16 z dnia 30 marca 2016 r., uchwałą nr XXXIV/533/17 z dnia 30 marca 2017 r. oraz uchwałą nr XI/170/19 z dnia 3 lipca 2019 r.  Burmistrz Nysy przyznał stypendia 42 uczniom. Wnioski składane były przez nyskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe i dotyczyły osiągnięć uzyskanych w roku szkolnym 2022/2023.

Kolejne nocne zwiedzanie Twierdzy Nysa

Kolejne nocne zwiedzanie Twierdzy Nysa

2 października 2023  

Zapraszamy na niezwykłą nocną przygodę w sercu Twierdzy Nysa!

Spacer śladami nyskiego noblisty

Spacer śladami nyskiego noblisty

2 października 2023  

Nyski Dom Kultury i Punkt Informacji Turystycznej Bastion św. Jadwigi w Nysie zapraszają na kolejny piątkowy spacer z przewodnikiem. Wydarzenie odbędzie się 13 października. Początek o godz. 17.00.

Wielkie siatkarskie emocje w Hali Nysa!

Wielkie siatkarskie emocje w Hali Nysa!

2 października 2023  

Już 20 października pierwszy mecz w nowym sezonie PlusLigi rozegrają siatkarze PSG Stali Nysa. Od razu będzie to hitowe starcie w Hali Nysa!

EFS Opolskie