Porządek obrad LXXV Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad LXXV Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Kategoria: Aktualności
31 maja 2023
DRUKUJ

Porządek LXXV
Sesji Rady Miejskiej w Nysie
w dniu 07.06.2023 roku, godz. 14.00

1. Sprawy organizacyjne:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2) przyjęcie protokołu z LXXIII sesji Rady Miejskiej
2. Interpelacje radnych
3. Wnioski radnych
4. Oświadczenia radnych
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Nyskiego Domu Kultury za 2022 rok
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Nysie za 2022 rok
7. Przyjęcie informacji z działalności Gminnego Zarządu Oświaty za 2022 rok
8. Przyjęcie informacji z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022 rok
9. Przyjęcie informacji z działalności Dziennego Domu Pobytu w Nysie za 2022 rok
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Centrum Integracji Społecznej w Nysie za 2022 rok
11. Przyjęcie informacji z działalności:
1) Agencji Rozwoju Nysy Sp. z o.o. za 2022 r.
2) Projekt Municypalny Nysa SIM Sp. z o.o. za 2022 r.
3) Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. za 2022 r.
4) Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. za 2022 r.
5) Nyskiej Energetyki Cieplnej – Nysa Sp. z o.o. w 2022 r.
6) Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKOM” Sp. z o.o. za 2022 r.
7) STAL Nysa S. A. za 2022 r.
12. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Nysy z zakresu realizacji zadań wynikających z nadzoru właścicielskiego w roku 2022, nad spółkami kapitałowymi z 100% oraz większościowym udziałem Gminy Nysa
13. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Nysa za rok 2022:
1) przedstawienie raportu o stanie Gminy Nysa za rok 2022 przez Burmistrza Nysy
2) debata nad raportem
3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Nysy
14. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2022 r., ocena wykonania budżetu i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:
1) przedstawienie przez Burmistrza Nysy sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nysa wraz z informacją o stanie mienia za 2022 r.
2) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2022 r.
3) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu Gminy Nysa za 2022 r. oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nysy
4) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nysie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Nysy
5) dyskusja
6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2022 r.
7) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nysy z tytułu wykonania budżetu Gminy Nysa za 2022 rok
15. Sprawy różne, wolne wnioski
16. Zakończenie obrad

Redaktor: Łukasz Bressa

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Zapraszamy na spektakl ,,Romeo i Julia’’

Zapraszamy na spektakl ,,Romeo i Julia’’

18 lipca 2024  

Ze względu na ogromne zainteresowanie spektaklem ,,Romeo i Julia’’ Williama Szekspira, Teatr Miejski w Nysie ogłasza dodatkowe terminy!

Dyżur specjalistów w ŚDS

Dyżur specjalistów w ŚDS

17 lipca 2024  

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Opolskiej w Nysie informuję, że w poniedziałek 19 sierpnia 2024 r., w godzinach od 15:00 do 17:00, odbędzie się kolejny comiesięczny popołudniowy dyżur specjalistów – pracowników ŚDS.

Festiwal Pierogów w Ośrodku AKWA Marina

Festiwal Pierogów w Ośrodku AKWA Marina

17 lipca 2024  

Coraz bliżej do najbardziej smakowitej imprezy tego sezonu. Mowa oczywiście o Festiwalu Pierogów w Ośrodku AKWA Marina. Wydarzenie już 27 lipca.

EFS Opolskie