Pogoda w Nysie

Środa 04.10.2023
Rozalii, Edwina i Franciszka
12°C
PM10 - 6 μg/m3
Stan powietrza - Bardzo dobry
Porządek obrad LXXVII sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad LXXVII sesji Rady Miejskiej w Nysie

Kategoria: Aktualności, Komunikat
26 czerwca 2023
DRUKUJ

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie Paweł Nakonieczny informuje, że LXXVII sesja Rady Miejskiej w Nysie odbędzie się 3 lipca 2023 r., o godz. 8.30, w sali im. 100-lecia Niepodległości Polski (nr 200 – II piętro) Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15.

Porządek LXXVII
Sesji Rady Miejskiej w Nysie
w dniu 3 lipca 2023 roku, godz. 8.30

1. Sprawy organizacyjne:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2) przyjęcie protokołu z LXXIV sesji Rady Miejskiej
3) przyjęcie protokołu z LXXV sesji Rady Miejskiej
4) przyjęcie protokołu z LXXVI sesji Rady Miejskiej
5) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza
6) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców

2. Interpelacje radnych

3. Wnioski radnych

4. Oświadczenia radnych

5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:
1) przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2024- 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji
2) nadania tytułu honorowego Zasłużony dla Ziemi Nyskiej
3) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (PSG Jędrzychów)
4) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (PSG Goświnowice)
5) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (Hajduki Nyskie)
6) ustanowienia służebności drogowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (Siestrzechowice)
7) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dz. nr 64/2 k.m. 1 poł. w Niwnicy)
8) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Nysa prawa własności nieruchomości, położonej w Jędrzychowie
9) zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Nysa a osobami fizycznymi
10) przyjęcia projektu zmiany „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Nysa
11) zmiany uchwały Nr LXVI/984/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na rok 2023
12) trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nysie
13) powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych oraz zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników
14) skierowania (…) do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas trwania stosunku pracy
15) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2023 rok
16) zmiany uchwały Nr LXVII/993/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2039

6. Sprawy różne, wolne wnioski

7. Zakończenie obrad

Biuro Rady

Redaktor: Andrzej Babiński

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Stypendia Burmistrza Nysy za osiągnięcia naukowe i sportowe uzyskane w roku szkolnym 2022/2023

Stypendia Burmistrza Nysy za osiągnięcia naukowe i sportowe uzyskane w roku szkolnym 2022/2023

3 października 2023  

Na podstawie uchwały Nr XXVI/434/2012 Rady Miejskiej  w Nysie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów zmienionej uchwałą nr XVIII/276/16 z dnia 30 marca 2016 r., uchwałą nr XXXIV/533/17 z dnia 30 marca 2017 r. oraz uchwałą nr XI/170/19 z dnia 3 lipca 2019 r.  Burmistrz Nysy przyznał stypendia 42 uczniom. Wnioski składane były przez nyskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe i dotyczyły osiągnięć uzyskanych w roku szkolnym 2022/2023.

Kolejne nocne zwiedzanie Twierdzy Nysa

Kolejne nocne zwiedzanie Twierdzy Nysa

2 października 2023  

Zapraszamy na niezwykłą nocną przygodę w sercu Twierdzy Nysa!

Spacer śladami nyskiego noblisty

Spacer śladami nyskiego noblisty

2 października 2023  

Nyski Dom Kultury i Punkt Informacji Turystycznej Bastion św. Jadwigi w Nysie zapraszają na kolejny piątkowy spacer z przewodnikiem. Wydarzenie odbędzie się 13 października. Początek o godz. 17.00.

Wielkie siatkarskie emocje w Hali Nysa!

Wielkie siatkarskie emocje w Hali Nysa!

2 października 2023  

Już 20 października pierwszy mecz w nowym sezonie PlusLigi rozegrają siatkarze PSG Stali Nysa. Od razu będzie to hitowe starcie w Hali Nysa!

EFS Opolskie