Porządek obrad LXXVII sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad LXXVII sesji Rady Miejskiej w Nysie

Kategoria: Aktualności, Komunikat
26 czerwca 2023
DRUKUJ

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie Paweł Nakonieczny informuje, że LXXVII sesja Rady Miejskiej w Nysie odbędzie się 3 lipca 2023 r., o godz. 8.30, w sali im. 100-lecia Niepodległości Polski (nr 200 – II piętro) Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15.

Porządek LXXVII
Sesji Rady Miejskiej w Nysie
w dniu 3 lipca 2023 roku, godz. 8.30

1. Sprawy organizacyjne:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2) przyjęcie protokołu z LXXIV sesji Rady Miejskiej
3) przyjęcie protokołu z LXXV sesji Rady Miejskiej
4) przyjęcie protokołu z LXXVI sesji Rady Miejskiej
5) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza
6) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców

2. Interpelacje radnych

3. Wnioski radnych

4. Oświadczenia radnych

5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:
1) przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2024- 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji
2) nadania tytułu honorowego Zasłużony dla Ziemi Nyskiej
3) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (PSG Jędrzychów)
4) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (PSG Goświnowice)
5) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (Hajduki Nyskie)
6) ustanowienia służebności drogowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (Siestrzechowice)
7) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dz. nr 64/2 k.m. 1 poł. w Niwnicy)
8) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Nysa prawa własności nieruchomości, położonej w Jędrzychowie
9) zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Nysa a osobami fizycznymi
10) przyjęcia projektu zmiany „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Nysa
11) zmiany uchwały Nr LXVI/984/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na rok 2023
12) trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nysie
13) powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych oraz zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników
14) skierowania (…) do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas trwania stosunku pracy
15) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2023 rok
16) zmiany uchwały Nr LXVII/993/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2039

6. Sprawy różne, wolne wnioski

7. Zakończenie obrad

Biuro Rady

Redaktor: Andrzej Babiński

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Dyżur specjalistów w ŚDS

Dyżur specjalistów w ŚDS

20 maja 2024  

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Opolskiej w Nysie informuje, że w poniedziałek 3 czerwca 2024 r., w godzinach od 15:00 do 17:00, odbędzie się kolejny comiesięczny popołudniowy dyżur specjalistów – pracowników ŚDS.

Nyska Kronika Filmowa – odc. 440

Nyska Kronika Filmowa – odc. 440

17 maja 2024  

Znamy muzyczne gwiazdy Dni Nysy i Festiwalu Ognia i Wody. Powiemy o najważniejszych imprezach w regionie. Dziś w kronice będzie też o wielkim ściganiu w Nysie, festiwalu pierogów i najsłynniejszym literackim romansie na deskach nyskiego teatru.

W niedzielę Jarmark św. Rity

W niedzielę Jarmark św. Rity

16 maja 2024  

Jarmark tradycyjnie odbędzie się na placu przy Sanktuarium św. Rity w godzinach 12-16.

Nowy numer gazety „TAK!”

Nowy numer gazety „TAK!”

15 maja 2024  

Znamy muzyczne gwiazdy Dni Nysy i Festiwalu Ognia i Wody. Wiemy kto zaśpiewa na najważniejszych imprezach w regionie.

EFS Opolskie