Pogoda w Nysie

Czwartek 07.12.2023
Marcina, Ambrożego i Teodora
0°C
PM10 - 64 μg/m3
Stan powietrza - Umiarkowany
Porządek obrad LXXXII sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad LXXXII sesji Rady Miejskiej w Nysie

Kategoria: Aktualności, Komunikat
13 listopada 2023
DRUKUJ

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie Paweł Nakonieczny informuje, że LXXXII sesja Rady Miejskiej w Nysie odbędzie się 20 listopada 2023 r., o godz. 14.00, w sali im. 100-lecia Niepodległości Polski (nr 200 – II piętro) Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15.

Porządek LXXXII
Sesji Rady Miejskiej w Nysie
w dniu 20 listopada 2023 roku, godz. 14.00

1. Sprawy organizacyjne:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2) przyjęcie protokołu z LXXXI sesji Rady Miejskiej
3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza
4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców

2. Interpelacje radnych

3. Wnioski radnych

4. Oświadczenia radnych

5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:
1) przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2024-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji
2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego grunty wsi Głębinów
3) uchwalenia zmiany nr 1 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa
4) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa
5) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
6) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 630 k.m. 5, poł. w Skorochowie)
7) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 738, obręb Górna Wieś)
8) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 741, obręb Górna Wieś)
9) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 46/6, obręb Górna Wieś)
10) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 1013, obręb Śródmieście)
11) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (lok. nr 2U przy ul. Moniuszki nr 2)
12) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dz. nr 11/2, 11/45, 12/6 w rej. ul. Żytomierskiej, obręb Zamłynie)
13) wyrażenia zgody na cofnięcie udziałów w spółce gminnej Agencja Rozwoju Nysy spółka z o. o. poprzez ich umorzenie
14) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
15) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
16) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej Centrum Integracji Społecznej w Nysie na rok 2024
17) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych
18) zmiany uchwały nr L/744/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat
19) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
20) obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa
21) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nysa
22) udzielenia Powiatowi Nyskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
23) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2023 rok
24) zmiany uchwały nr LXVII/993/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2039

6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2022 r.

7. Sprawy różne, wolne wnioski

8. Zakończenie obrad

Biuro Rady

Redaktor: Andrzej Babiński

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Obwieszczenie Starosty Nyskiego

Obwieszczenie Starosty Nyskiego

6 grudnia 2023  

Starosta Nyski zawiadamia o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Nyskiego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1632 O obejmującej budowę drogi dla rowerów oraz przebudowę i rozbudowę o kładkę rowerową.

Ostateczna lista wniosków dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Nysa

Ostateczna lista wniosków dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Nysa

6 grudnia 2023  

Po rozpatrzeniu protestów, przedstawiamy ostateczną listę wniosków dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Nysa.

Apel o przywrócenie bezpośredniego połączenia kolejowego na trasie Nysa – Wrocław

Apel o przywrócenie bezpośredniego połączenia kolejowego na trasie Nysa – Wrocław

5 grudnia 2023  

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami o likwidacji, z dniem 10 grudnia 2023 r., bezpośredniego połączenia kolejowego pomiędzy Nysą i Wrocławiem, apelujemy do samorządu województwa opolskiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (organizator połączeń kolejowych), o powstrzymanie procesu likwidacji tego bezpośredniego połączenia.

Obwieszczenie Starosty Nyskiego

Obwieszczenie Starosty Nyskiego

5 grudnia 2023  

Zapraszamy do zapoznania się z Obwieszczeniem Starosty Nyskiego.

EFS Opolskie