Pogoda w Nysie

Piątek 01.03.2024
Antoniny, Radosława i Dawida
9°C
PM10 - 45 μg/m3
Stan powietrza - Dobry
Porządek obrad LXXXIV Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad LXXXIV Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Kategoria: Aktualności
8 grudnia 2023
DRUKUJ

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie Paweł Nakonieczny informuje, że LXXXIV sesja Rady Miejskiej w Nysie odbędzie się 20 grudnia 2023 r., o godz. 13.00, w sali im. 100-lecia Niepodległości Polski (nr 200 – II piętro) Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15.

Porządek LXXXIV

Sesji Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 20 grudnia 2023 roku, godz. 13.00

1. Sprawy organizacyjne:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2) przyjęcie protokołu z LXXXII sesji Rady Miejskiej
3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza
4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców
2. Interpelacje radnych
3. Wnioski radnych
4. Oświadczenia radnych
5. Uchwalenie budżetu Gminy Nysa na 2024 rok:
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:
1) o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2024 r.
2) o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2024 r.
3) o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nysa
3) przedstawienie opinii komisji stałych, w tym Komisji Finansów o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok oraz projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa na lata 2024– 2040
4) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie projektu budżetu
5) dyskusja
6) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa na lata 2024 – 2040
7) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2024 rok
6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:
1) aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Nysa
2) zmiany uchwały Nr LXIX/1027/23 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
3) warunków udzielenia bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych sprzedawanych na rzecz ich użytkowników wieczystych oraz wysokości stawek procentowych
4) szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
5) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (lokal ul. Zjednoczenia 9/3)
6) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dz. nr 1948 w rej. ul. Podolskiej obręb Śródmieście)
7) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej w związku z roszczeniem z art. 231 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
8) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dz. nr 129/2 i 136/2 poł. w Złotogłowicach)
9) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dz. nr 2/3 poł. Nysa obręb Średnia Wieś)
10) ustalenia wykazu wydatków budżetowych Gminy Nysa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023
11) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2023 rok
12) zmiany uchwały Nr LXVII/993/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2039
7. Informacja o podmiotach, w których na terenie Gminy Nysa, wykonywana będzie praca społecznie użyteczna w 2024 roku
8. Informacja o podmiotach, w których na terenie Gminy Nysa, wykonywane będą prace społeczne w 2024 roku przez osoby nieletnie wobec których Sąd Rejonowy zastosował środek wychowawczy na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich 2024 r.
9. Sprawy różne, wolne wnioski
10. Zakończenie obrad

 

Redaktor: Łukasz Bressa

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Nyska Kronika Filmowa – odc. 430

Nyska Kronika Filmowa – odc. 430

1 marca 2024  

Dziś powiemy o tym jak zmieni się Ośrodek AKWA Marina, będzie również o siatkarskich emocjach w kolejnej edycji Pucharu Polski kobiet. Powiemy także o obchodach święta Żołnierzy Niezłomnych.

Stypendia artystyczne wręczone!

Stypendia artystyczne wręczone!

1 marca 2024  

W dniu 29 lutego 20204 r. w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej  I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nysie miała miejsce uroczystość wręczenia stypendiów artystycznych dla uczniów szkół podstawowych i średnich za rok szkolny 2022/2023.

Grupa ORLEN sponsorem strategicznym turniejów finałowych TAURON Pucharu Polski

Grupa ORLEN sponsorem strategicznym turniejów finałowych TAURON Pucharu Polski

1 marca 2024  

Grupa ORLEN została sponsorem strategicznym turniejów finałowych o TAURON Puchar Polski. Współpraca z jedną z największych firm w Europie dotyczy zarówno kobiecej, jak i męskiej edycji pucharowych rozgrywek w 2024 roku.

VIII edycja Programu Mentoringu Biznesowego Województwa Opolskiego

VIII edycja Programu Mentoringu Biznesowego Województwa Opolskiego

29 lutego 2024  

W imieniu Marszałka Województwa Opolskiego – Andrzeja Buły oraz Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – Tomasza Hanzla, serdecznie zapraszamy do udziału w VIII edycji projektu pn. „Program Mentoringu Biznesowego Województwa Opolskiego”.

EFS Opolskie