Porządek obrad LXXXVI Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad LXXXVI Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Kategoria: Aktualności
22 lutego 2024
DRUKUJ

Porządek LXXXVI
Sesji Rady Miejskiej w Nysie
w dniu 29 lutego 2024 roku, godz. 13.00

1. Sprawy organizacyjne:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2) przyjęcie protokołu z LXXXV sesji Rady Miejskiej
3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza
4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców
2. Interpelacje radnych
3. Wnioski radnych
4. Oświadczenia radnych
5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:
1) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. dz. nr 455, poł. w Nysie, obręb Wróblewskiego)
2) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. dz. nr 19/10, poł. w Nysie, obręb Radoszyn)
3) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 19/12, poł. w Nysie, obręb Radoszyn)
4) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 64/27, poł. w Nysie, obręb Górna Wieś)
5) zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Nysa a osobą fizyczną (dot. dz. poł w Nysie, obręb Górna Wieś)
6) przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku użytkowego (garażu) jego najemcy oraz sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej na rzecz najemcy
7) zmiany uchwały nr LXVI/976/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Nysa
8) przeniesienia prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa w ramach odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa pod drogę publiczną gminną
9) określenia zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkań budowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat, w tym dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej dla tych kryteriów oraz maksymalnej wysokości obowiązkowej kaucji zabezpieczającej umowę najmu
10) wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych na terenie gmin: Nysa, Kamiennik, Pakosławice i Otmuchów.” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027
11) zmiany uchwały Nr LXXXV/1231/24 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba St. i św. Agnieszki w Nysie
12) zmiany uchwały Nr LXXXV/1232/24 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kępnicy
13) zmiany uchwały Nr LXXXV/1233/24 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przyznania dotacji Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Nysie
14) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2024 rok
15) zmiany uchwały Nr LXXXIV/1191/23 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2040
6. Informacja o zgłoszonych w 2023 r. żądaniach wypłaty odszkodowania, żądaniach wykupienia nieruchomości lub uzyskania nieruchomości zamiennej z tytułu obniżenia wartości nieruchomości oraz o wydanych decyzjach ustalających jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – spowodowanych uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
7. Informacja o wysokości należności umorzonych wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Nysa za rok 2023
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nysie za 2023 rok
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nysie za 2023 rok
11. Sprawy różne, wolne wnioski
12. Zakończenie obrad

Redaktor: Łukasz Bressa

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Konkurs plastyczny „Mój przyjaciel z dalekiego świata”

Konkurs plastyczny „Mój przyjaciel z dalekiego świata”

25 kwietnia 2024  

Gmina Nysa postanowiła podarować nyskim dzieciom wielkoformatową, plenerową i edukacyjną wystawę fotografii „Dzieci Świata” cenionej podróżniczki, Elżbiety Dzikowskiej, przemierzającej od wielu już lat kontynenty, znanej wszystkim widzom, m.in., z legendarnego programu Pieprz i Wanilia, zrealizowanego dla TVP wraz z Tonym Halikiem.

Ścieżka pieszo-rowerowa im. Legii Polsko-Włoskiej

Ścieżka pieszo-rowerowa im. Legii Polsko-Włoskiej

25 kwietnia 2024  

Z inicjatywy Burmistrza Nysy Kordiana Kolbiarza w tzw. „Suchej Fosie” Wysokich Obwałowań ustawione zostały dwie tablice informujące o ciekawostkach związanych z Legią Polsko-Włoską, która formowana była w czasach napoleońskich na Śląsku i m.in. w Nysie.

Dyżur specjalistów w ŚDS

Dyżur specjalistów w ŚDS

24 kwietnia 2024  

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Opolskiej w Nysie informuje, że w poniedziałek 6 maja 2024 r., w godzinach od 15:00 do 17:00, odbędzie się kolejny comiesięczny popołudniowy dyżur specjalistów – pracowników ŚDS.

Kolejne sukcesy nyskich gimnastyków

Kolejne sukcesy nyskich gimnastyków

23 kwietnia 2024  

W dniach 18-21 kwietnia we Wrocławiu odbyły się finały XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w gimnastyce sportowej.

EFS Opolskie