Pogoda w Nysie

Piątek 12.08.2022
Innocentego, Lecha i Euzebii
14°C
PM10 - 22 μg/m3
Stan powietrza - Dobry
Porządek obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Kategoria: Aktualności
19 maja 2021
DRUKUJ

Porządek XL
Sesji Rady Miejskiej w Nysie
w dniu 26 maja 2021 r., godz. 13:00

1. Sprawy organizacyjne:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2) przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej
3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza
4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców
2. Interpelacje radnych
3. Wnioski radnych
4. Oświadczenia radnych
5. Informacja o realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego w 2020 r.
6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:
1) rozpatrzenie petycji zarejestrowanej pod sygnaturą AO.OK.152.5.2021
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotogłowice
3) wydania opinii o projekcie zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Śnieżyca”
4) zwolnień od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji
5) zmiany uchwały Nr XII/203/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nysa, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
6) powierzenia Miejskiemu Zakładowi Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. zadania własnego polegającego na administrowaniu i obsłudze strefy płatnego parkowania w Nysie
7) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
8) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (Hajduki Nyskie nr 24)
9) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dot. dz. nr 72/1 k.m. 392 poł. w Nysie, obręb Średnia Wieś)
10) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dot. dz. nr 72/2 k.m. 392 poł. w Nysie, obręb Średnia Wieś)
11) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dot. dz. nr 72/3 k.m. 392 poł. w Nysie, obręb Średnia Wieś)
12) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dot. dz. nr 72/9 k.m. 392 poł. w Nysie, obręb Średnia Wieś)
13) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej
(dot. dz. nr 5 k.m. 56 poł. w Nysie, obręb Górna Wieś)
14) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej
(dot. dz. nr 41 k.m. 21 poł. w Nysie, obręb Śródmieście)
15) sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w drodze przetargu ograniczonego
(dot. dz. nr 8/5 i 8/8 k.m. 18 poł. w Nysie, obręb Śródmieście)
16) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej
(dot. dz. 31 k.m. 222 poł. w Nysie, obręb Śródmieście)
17) uchylenia uchwały Nr XXVIII/450/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
23 września 2020r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu
18) wyrażenia zgody na cofnięcie udziałów w spółce gminnej Miejski Zakład Komunikacji w Nysie spółka z o.o. poprzez ich umorzenie
19) zaciągnięcia przez Gminę Nysa długoterminowego kredytu
20) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2021 rok
21) zmiany uchwały Nr XXXIII/512/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037
7. Sprawy różne, wolne wnioski
8. Zakończenie obrad

Sesja odbędzie się trybie zdalnym. Będzie można ją śledzić na platformie esesja (link).

Redaktor: Łukasz Bressa

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Obchody Święta Wojska Polskiego w Nysie

Obchody Święta Wojska Polskiego w Nysie

11 sierpnia 2022  

15 sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego. O godz. 11.00 władze samorządowe złożą kwiaty i znicze pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rynku.

Dni Słonecznika 2022 w Kępnicy

Dni Słonecznika 2022 w Kępnicy

11 sierpnia 2022  

20 sierpnia z bogatym programem wraca święto słonecznika w Kępnicy. Będzie m.in. przejażdżka ciuchcią, piłkarski turniej młodzików, a także korowód dożynkowy i koncerty disco polo. Zabawa potrwa do białego rana.

Festiwal Filmów Militarnych

Festiwal Filmów Militarnych

10 sierpnia 2022  

28 sierpnia w Bastionie św. Jadwigi odbędzie się Festiwal Filmów Militarnych.

Giełda Płyt Winylowych w miejskiej bibliotece

Giełda Płyt Winylowych w miejskiej bibliotece

10 sierpnia 2022  

Kolejna gratka dla melomanów w Nysie. Do naszego miasta po raz kolejny zawitają wystawcy z tysiącami płyt winylowych oraz CD w każdym gatunku muzycznym. Kolekcjonerzy już dziś powinni zapisać termin w kalendarzu. Znów będzie można znaleźć prawdziwe muzyczne perełki.

EFS Opolskie