Pogoda w Nysie

Sobota 12.06.2021
Janiny, Onufrego i Leona
20°C
PM10 - 28 μg/m3
Stan powietrza - Dobry
Porządek obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Kategoria: Aktualności, Komunikat
11 Czerwiec 2021
DRUKUJ

W dniu 18 czerwca br. odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej w Nysie. Zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad.

Porządek XLI

Sesji Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 18 czerwca 2021 roku, godz. 14.30

 

1. Sprawy organizacyjne:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

2) przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej

3) przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej

2. Interpelacje radnych

3. Wnioski radnych

4. Oświadczenia radnych

5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

1) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2021 rok

2) zmiany uchwały Nr XXXIII/512/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037

3) wzniesienia w Nysie pomnika upamiętniającego Generała György Klapka i Legionu Węgierskiego formowanego w Nysie

6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie za 2020 rok

7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Nyskiego Domu Kultury za 2020 rok

8. Przyjęcie informacji z działalności:

1) Agencji Rozwoju Nysy Sp. z o.o. za 2020 r.

2) Projekt Municypalny Nysa TBS sp. z o.o. za 2020 r.

3) Wodociągi i Kanalizacja “AKWA” Sp. z o.o. za 2020 r.

4) Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. za 2020 r.

5) Nyskiej Energetyki Cieplnej – Nysa Sp. z o.o. w 2020 r.

6) Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej “EKOM” Sp. z o.o. za 2020 r.

7) STAL Nysa S. A. za 2020 r.

9. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Nysy z zakresu realizacji zadań wynikających z nadzoru właścicielskiego w roku 2020, nad spółkami kapitałowymi z 100% oraz większościowym udziałem Gminy Nysa

10. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Nysa za rok 2020:

1) przedstawienie raportu o stanie Gminy Nysa za rok 2020 przez Burmistrza Nysy

2) debata nad raportem

3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Nysy

11. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2020 r., ocena wykonania budżetu i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:

1) przedstawienie przez Burmistrza Nysy sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nysa wraz z informacją o stanie mienia za 2020r.

2) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii  o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2020r.

3) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu Gminy Nysa za 2020r. oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nysy

4) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nysie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Nysy

5) dyskusja

6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2020r.

7) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nysy z tytułu wykonania budżetu Gminy Nysa za 2020 rok

12. Sprawy różne, wolne wnioski

13. Zakończenie obrad

Biuro Rady

 

Podczas sesji Rady Miejskiej (w dniu 18 czerwca br.) mieszkańcy mogą wziąć udział w debacie nad raportem o stanie Gminy Nysa. Trzeba zebrać co najmniej 50 podpisów.

Zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, składa się do 17 czerwca 2021 r. Sesja, na której ma być przedstawiony raport została zaplanowana na dzień 18 czerwca 2021 r. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 osób.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, treść zgłoszenia, podpis mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie oraz podpisy poparcia 50 osób.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres:

Urząd Miejski w Nysie, Biuro Rady, pokój 207, II piętro.

ul. Kolejowa 15

48-300 Nysa

Redaktor: Andrzej Babiński

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Raport o stanie Gminy Nysa za 2020 rok

Raport o stanie Gminy Nysa za 2020 rok

11 Czerwiec 2021 r. /  

Podczas sesji Rady Miejskiej (w dniu 18 czerwca br.) mieszkańcy mogą wziąć udział w debacie nad raportem o stanie Gminy Nysa. Trzeba zebrać co najmniej 50 podpisów.

Nyska Kronika Filmowa – odc. 287

Nyska Kronika Filmowa – odc. 287

11 Czerwiec 2021 r. /  

Za 2 tygodnie rusza kolejny etap przebudowy Rynku. W filmowym przeglądzie tygodnia powiemy również m.in. o zakończonym Biegu Nyski, zlocie Food Trucków i piłkarskich emocjach, jakie dostarczy nam reprezentacja narodowa oraz Polonia Nysa.

Rusza II etap przebudowy Rynku

Rusza II etap przebudowy Rynku

11 Czerwiec 2021 r. /  
Za dwa tygodnie powinien się rozpocząć kolejny etap przebudowy naszego Rynku. Dzisiaj została podpisana umowa w tej sprawie. Wykonawcą jest doświadczona firma z Sidziny.
Analiza zasadności powstania „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego” na terenie Gminy Nysa

Analiza zasadności powstania „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego” na terenie Gminy Nysa

11 Czerwiec 2021 r. /  

Gmina Nysa rozważa możliwość przystąpienia do  Programu „Centra opiekuńczo- mieszkalne” realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Zapraszamy do wypełnienia ankiety.

EFS Opolskie