Pogoda w Nysie

Poniedziałek 25.10.2021
Darii, Wilhelminy i Bonifacego
5°C
PM10 - 53 μg/m3
Stan powietrza - Umiarkowany
Porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Kategoria: Aktualności
1 Lipiec 2021
DRUKUJ

Porządek XLII
Sesji Rady Miejskiej w Nysie
w dniu 9 lipca 2021 roku, godz. 9.00

1. Sprawy organizacyjne:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2) przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej
3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza
4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców
2. Interpelacje radnych
3. Wnioski radnych
4. Oświadczenia radnych
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Nysie za 2020 rok
6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:
1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niwnica
2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Konradowa oraz części miasta Nysy w rejonie ulicy Jagiellońskiej i Nowowiejskiej
3) uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Nysa
4) wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumień międzygminnych zawartych pomiędzy Gminą Nysa a Gminami: Biała, Głuchołazy, Grodków, Kamieniec Ząbkowicki, Kamiennik, Korfantów, Lądek Zdrój, Lubrza, Łambinowice, Niemodlin, Otmuchów, Paczków, Pakosławice, Prudnik, Skoroszyce, Stronie Śląskie, Tułowice, Złoty Stok w zakresie utrzymywania składowisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
5) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa i udzielenia bonifikaty (dot. dz. nr 51/45, 51/50, 14/1 i 7/11 k.m. 50, poł. w Nysie, obręb Zamłynie)
6) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnych (dot. dz. nr 38/9, 71/3 i 71/4 k.m. 51 poł. w Nysie, obręb Zamłynie)
7) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 1/145 obręb Radoszyn)
8) sprzedaży prawa własności nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego (dz. nr 1/2 k.m. 44 obręb Śródmieście)
9) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu ( dot. dz. nr. 20/31 k.m. 63 obręb Górna Wieś)
10) zbycia nieruchomości gminnej w drodze przetargu ( dot. dz nr. 18/38, 18/40, 18/43, 18/44, 18/46, 18/48 k.m. 24 obreb Śródmieście)
11) przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. w Nysie
12) zasad przyznawania stypendiów dla studentów w ramach Programu Stypendialnego “Mieszkaniowe Stypendium Burmistrza Nysy”
13) zasad przyznawania stypendiów dla studentów w ramach Programu Stypendialnego “Stypendia Burmistrza Nysy”
14) zasad przyznawania stypendiów dla studentów w ramach Programu Stypendialnego “Stypendium Burmistrza Nysy dla Olimpijczyka”
15) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2021 rok
16) zmiany uchwały Nr XXXIII/512/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037
17) zmiany uchwały Nr XL/642/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Nysa długoterminowego kredytu
7. Sprawy różne, wolne wnioski
8. Zakończenie obrad

Obrady można oglądać online pod linkiem – https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/214/rada-miejska-w-nysie.htm

Redaktor: Łukasz Bressa

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Nyska Kronika Filmowa – odc. 306

Nyska Kronika Filmowa – odc. 306

22 Październik 2021 r. /  

Dziś powiemy o tym dlaczego przez kilka dni w naszym mieście co rusz mogliśmy usłyszeć strażacką czy policyjną syrenę. Będzie także o Nysie w obrazkach – powstał bardzo ciekawy komiks o naszym mieście. Powiemy również o zlocie food trucków z potańcówką w stylu lat 90, nowych miejscach dla przedszkolaków oraz zaprosimy na film, który przybliży nam trudną historię procesów czarownic na naszym terenie.

Jarmark Bożonarodzeniowy w Bastionie św. Jadwigi

Jarmark Bożonarodzeniowy w Bastionie św. Jadwigi

22 Październik 2021 r. /  

Do Świat Bożego Narodzenia pozostały jeszcze dwa miesiące, ale zawczasu trzeba organizować świąteczne Jarmarki. Tak właśnie robi Nyski Dom Kultury, który zaprasza wystawców do zgłaszania swoich stoisk. Można to zrobić do 15 listopada.

Nowe oddziały przedszkolne w Nysie. Trwa rozbudowa SP 2

Nowe oddziały przedszkolne w Nysie. Trwa rozbudowa SP 2

21 Październik 2021 r. /  

Ruszyła rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 przy Alei Wojska Polskiego. Już w przyszłym roku powstaną dwa nowe oddziały przedszkolne. Miejsce znajdzie w nich 50 dzieci.

Porządek obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Nysie

20 Październik 2021 r. /  

Porządek XLVII
Sesji Rady Miejskiej w Nysie
w dniu 27 października 2021 roku, godz. 9.00

1. Sprawy organizacyjne:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2) przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej
3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza
4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców

2. Interpelacje radnych

3. Wnioski radnych

4. Oświadczenia radnych

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021

6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:
1) zmiany uchwały Nr XXXI/478/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2021
2) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2022”
3) sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu w drodze przetargu ograniczonego (dz. nr 18/27 k.m. 24 obręb Śródmieście)
4) sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu w drodze przetargu ograniczonego (dz.nr 18/28 k.m. 24 obręb Śródmieście)
5) sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dz. nr 7/53 k.m. 38 obręb Górna Wieś)
6) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (lokal. mieszkalny nr 1 położony przy ul. Prudnickiej w Nysie)
7) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (garaż nr 15 przy ul. Bolesława Śmiałego w Nysie)
8) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 15/13 k.m. 54 obręb Górna Wieś)
9) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (Fort Prusy, dz. nr 1/1 k.m. 66 obręb Radoszyn)
10) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dz. nr 32/23 i 41/3 k.m. 23 obręb Śródmieście)
11) ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
12) utworzenia przez Gminę Nysa SIM Opolskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie
13) zatwierdzenia wniosku Burmistrza Nysy o udzielenie Gminie Nysa wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Nysa udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej
14) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2021 rok
15) zmiany uchwały Nr XXXIII/512/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037

7. Sprawy różne, wolne wnioski

8. Zakończenie obrad

EFS Opolskie