Pogoda w Nysie

Czwartek 29.07.2021
Olafa, Marty i Ludmiły
23°C
PM10 - 12 μg/m3
Stan powietrza - Bardzo dobry
Porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Kategoria: Aktualności
1 Lipiec 2021
DRUKUJ

Porządek XLII
Sesji Rady Miejskiej w Nysie
w dniu 9 lipca 2021 roku, godz. 9.00

1. Sprawy organizacyjne:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2) przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej
3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza
4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców
2. Interpelacje radnych
3. Wnioski radnych
4. Oświadczenia radnych
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Nysie za 2020 rok
6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:
1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niwnica
2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Konradowa oraz części miasta Nysy w rejonie ulicy Jagiellońskiej i Nowowiejskiej
3) uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Nysa
4) wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumień międzygminnych zawartych pomiędzy Gminą Nysa a Gminami: Biała, Głuchołazy, Grodków, Kamieniec Ząbkowicki, Kamiennik, Korfantów, Lądek Zdrój, Lubrza, Łambinowice, Niemodlin, Otmuchów, Paczków, Pakosławice, Prudnik, Skoroszyce, Stronie Śląskie, Tułowice, Złoty Stok w zakresie utrzymywania składowisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
5) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa i udzielenia bonifikaty (dot. dz. nr 51/45, 51/50, 14/1 i 7/11 k.m. 50, poł. w Nysie, obręb Zamłynie)
6) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnych (dot. dz. nr 38/9, 71/3 i 71/4 k.m. 51 poł. w Nysie, obręb Zamłynie)
7) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 1/145 obręb Radoszyn)
8) sprzedaży prawa własności nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego (dz. nr 1/2 k.m. 44 obręb Śródmieście)
9) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu ( dot. dz. nr. 20/31 k.m. 63 obręb Górna Wieś)
10) zbycia nieruchomości gminnej w drodze przetargu ( dot. dz nr. 18/38, 18/40, 18/43, 18/44, 18/46, 18/48 k.m. 24 obreb Śródmieście)
11) przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. w Nysie
12) zasad przyznawania stypendiów dla studentów w ramach Programu Stypendialnego “Mieszkaniowe Stypendium Burmistrza Nysy”
13) zasad przyznawania stypendiów dla studentów w ramach Programu Stypendialnego “Stypendia Burmistrza Nysy”
14) zasad przyznawania stypendiów dla studentów w ramach Programu Stypendialnego “Stypendium Burmistrza Nysy dla Olimpijczyka”
15) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2021 rok
16) zmiany uchwały Nr XXXIII/512/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037
17) zmiany uchwały Nr XL/642/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Nysa długoterminowego kredytu
7. Sprawy różne, wolne wnioski
8. Zakończenie obrad

Obrady można oglądać online pod linkiem – https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/214/rada-miejska-w-nysie.htm

Redaktor: Łukasz Bressa

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza

Wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza

29 Lipiec 2021 r. /  

Urząd Miejski w Nysie podsumował realizację dwóch etapów projektu „Twierdza Nysa – wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza” podczas polsko – czeskiego spotkania, które odbyło się 28 lipca w Muzeum Powiatowym w Nysie. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności i wsparcie rozwoju Twierdzy Nysa, jako kompletnego produktu turystycznego.

Nowe przystanki na Strefie w Radzikowicach

Nowe przystanki na Strefie w Radzikowicach

29 Lipiec 2021 r. /  
Od dnia 02.08.2021 autobusy komunikacji miejskiej na linii nr 7 będą jeździły wybranymi kursami przez Strefę Ekonomiczną w Radzikowicach. Rozkład jazdy został uzgodniony z pracodawcami, którzy zainwestowali w budowę fabryk na terenie Gminy Nysa.

Rozkład jazdy zmieni się na linii nr 7, ale tylko na czterech wybranych kursach, które będą dowozić pracowników do strefy oraz odwozić do domu po pracy.

Rozkłady jazdy:

Cała linia 7
Przystanek Radzikowice Strefa (w stronę Strefy)

Rozkład zostanie wprowadzony 02.08.2021 (poniedziałek).

Nowe przystanki mają następujące lokalizacje:
Radzikowice Strefa I (w stronę Radzikowic): 50.50307, 17.27236
Radzikowice Strefa II (w stronę Nysy): 50.50278, 17.27147

Głośna próba syren z okazji 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Głośna próba syren z okazji 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

29 Lipiec 2021 r. /  

Informujemy, że w związku z uczczeniem 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zgodnie z zarządzeniem Wojewody Opolskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa Opolskiego w dniu 1 sierpnia o godzinie 17.00 przeprowadzona zostanie głośna próba syren na terenie miasta i gminy Nysa. Próba odbędzie się w ramach przeprowadzenia treningu wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWO) oraz wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie województwa opolskiego. W ramach próby syren nadany zostanie 1-minutowy sygnał ciągły. Prosimy nie reagować na powyższe sygnały.

Biuro Bezpieczeństwa

Urząd Miejski w Nysie

Zaszczep się przeciwko Covid19 po niedzielnej mszy świętej

Zaszczep się przeciwko Covid19 po niedzielnej mszy świętej

29 Lipiec 2021 r. /  

Zaszczep się przeciwko Covid19 po niedzielnej mszy świętej! – to nazwa nowej akcji promocyjnej szczepień w woj. opolskim.

EFS Opolskie