Pogoda w Nysie

Sobota 23.10.2021
Marleny, Seweryna i Igi
4°C
PM10 - 7 μg/m3
Stan powietrza - Bardzo dobry
Porządek XLVI Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek XLVI Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Kategoria: Aktualności, Komunikat
22 Wrzesień 2021
DRUKUJ

W dniu 29 września br. o godz. 9.00 odbędzie się XLVI Sesja Rady Miejskiej w Nysie.

 

Porządek XLVI

Sesji Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 29 września 2021 roku, godz. 9.00

1. Sprawy organizacyjne:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

2) przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej

3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza

4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców

2. Interpelacje radnych

3. Wnioski radnych

4. Oświadczenia radnych

5. Informacja z działalności Gminnego Zarządu Oświaty za I półrocze 2021 roku i realizacji inwestycji w placówkach oświatowych

6. Monitoring strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Nysa za 2020 r.

7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Jagiellońskiej i Towarowej

2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Stanisława Dubois i Karpackiej

3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorochów oraz części miasta Nysy w rejonie ulic Otmuchowskiej, Mieczysława I i Saperskiej

4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Powstańców Śląskich, Marii Rodziewiczówny, Jana Długosza, Elizy Orzeszkowej, Opawskiej, Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego i Bazaltowej

5) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (obręb Góra Wieś dz. nr 20/31 k.m. 63)

6) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Nysa (dz. nr 818/1, 818/5, 818/7 Skorochów, dz. nr 676/263 Głębinów, dz. nr 230/3 i 230/4 Radzikowice)

7) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nysie

8) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (działka nr 39 k.m. 55 poł. Górna Wieś)

9) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa użytkowania wieczystego gruntu (dot. działek nr 18/3 i 18/4 k.m. 24 obręb Śródmieście)

10) sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w drodze przetargu ograniczonego (dot. działek nr 8/5 i nr 8/8 k.m. 18 obręb Śródmieście)

11) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (lok. mieszkalny nr 5 przy Pl.Staromiejski nr 6)

12) przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu niemieszkalnego (użytkowego) jego najemcy oraz sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej na rzecz najemcy

13) zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/563/2001 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Nysa lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy

14) zmiany uchwały Nr XXX/528/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 grudnia 2004r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

15) przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Nysa

16) ustalenia STATUTU Żłobka Miejskiego nr 3 „Dzwoneczek” w Nysie

17) wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Nysa a Gminą Skoroszyce dotyczącego zasad pokrywania kosztów dotacji celowej udzielanej przez Gminę Nysa niepublicznym żłobkom działającym na terenie Gminy Nysa na dzieci z terenu Gminy Skoroszyce

18) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2021 rok

19) zmiany uchwały Nr XXXIII/512/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037

8. Sprawy różne, wolne wnioski

9. Zakończenie obrad

Sesja odbędzie się w systemie stacjonarnym. Obrady będzie można śledzić na żywo dzięki usłudze e-sesja (link).

Biuro Rady

Redaktor: Andrzej Babiński

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Nyska Kronika Filmowa – odc. 306

Nyska Kronika Filmowa – odc. 306

22 Październik 2021 r. /  

Dziś powiemy o tym dlaczego przez kilka dni w naszym mieście co rusz mogliśmy usłyszeć strażacką czy policyjną syrenę. Będzie także o Nysie w obrazkach – powstał bardzo ciekawy komiks o naszym mieście. Powiemy również o zlocie food trucków z potańcówką w stylu lat 90, nowych miejscach dla przedszkolaków oraz zaprosimy na film, który przybliży nam trudną historię procesów czarownic na naszym terenie.

Jarmark Bożonarodzeniowy w Bastionie św. Jadwigi

Jarmark Bożonarodzeniowy w Bastionie św. Jadwigi

22 Październik 2021 r. /  

Do Świat Bożego Narodzenia pozostały jeszcze dwa miesiące, ale zawczasu trzeba organizować świąteczne Jarmarki. Tak właśnie robi Nyski Dom Kultury, który zaprasza wystawców do zgłaszania swoich stoisk. Można to zrobić do 15 listopada.

Nowe oddziały przedszkolne w Nysie. Trwa rozbudowa SP 2

Nowe oddziały przedszkolne w Nysie. Trwa rozbudowa SP 2

21 Październik 2021 r. /  

Ruszyła rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 przy Alei Wojska Polskiego. Już w przyszłym roku powstaną dwa nowe oddziały przedszkolne. Miejsce znajdzie w nich 50 dzieci.

Porządek obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Nysie

20 Październik 2021 r. /  

Porządek XLVII
Sesji Rady Miejskiej w Nysie
w dniu 27 października 2021 roku, godz. 9.00

1. Sprawy organizacyjne:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2) przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej
3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza
4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców

2. Interpelacje radnych

3. Wnioski radnych

4. Oświadczenia radnych

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021

6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:
1) zmiany uchwały Nr XXXI/478/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2021
2) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2022”
3) sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu w drodze przetargu ograniczonego (dz. nr 18/27 k.m. 24 obręb Śródmieście)
4) sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu w drodze przetargu ograniczonego (dz.nr 18/28 k.m. 24 obręb Śródmieście)
5) sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dz. nr 7/53 k.m. 38 obręb Górna Wieś)
6) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (lokal. mieszkalny nr 1 położony przy ul. Prudnickiej w Nysie)
7) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (garaż nr 15 przy ul. Bolesława Śmiałego w Nysie)
8) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 15/13 k.m. 54 obręb Górna Wieś)
9) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (Fort Prusy, dz. nr 1/1 k.m. 66 obręb Radoszyn)
10) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dz. nr 32/23 i 41/3 k.m. 23 obręb Śródmieście)
11) ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
12) utworzenia przez Gminę Nysa SIM Opolskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie
13) zatwierdzenia wniosku Burmistrza Nysy o udzielenie Gminie Nysa wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Nysa udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej
14) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2021 rok
15) zmiany uchwały Nr XXXIII/512/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037

7. Sprawy różne, wolne wnioski

8. Zakończenie obrad

EFS Opolskie