Praca w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt

Praca w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt

Kategoria: Aktualności, Komunikat
22 stycznia 2024
DRUKUJ

Urząd Miejski w Nysie poszukuje kandydata do zatrudnienia na stanowisku robotnika w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt z/s w Konradowej w pełnym wymiarze czasu pracy.

 1. Wymagania niezbędne

1) wykształcenie: minimum podstawowe,

2) prawo jazdy kat. B.

2. Wymagania dodatkowe pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:

1) predyspozycje osobowościowe:

a) empatia w stosunku do zwierząt,

b) umiejętność ich poskramiania,

c) samodzielność, kreatywność, komunikatywność,

d) umiejętność radzenia sobie ze stresem,

e) punktualność, umiejętność zarządzania czasem,

2) umiejętności zawodowe:

a) zdolność do pracy ze zwierzętami (obsługa, poskramianie),

b) zdolność do pracy zespołowej,

c) znajomość ustawy o ochronie zwierząt, regulaminu schroniska, regulaminu wolontariatu, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nysie.

 

Mile widziane:

– wykształcenie z zakresu: weterynarii, hodowli zwierząt, rolnictwa lub pokrewnych,

–  doświadczenie zawodowe przy obsłudze zwierząt.

Zakres obowiązków:

  1. stosowanie zasad dobrych praktyk dotyczących programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
  2. obsługa gmin partycypujących w kosztach utrzymania Schroniska – realizacja zadań wynikających z przyjętych przez gminy programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt,
  3. współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii jako organem prowadzącym nadzór nad schroniskiem,
  4. organizowanie i rozpowszechnianie akcji adopcji zwierząt przebywających w Schronisku,
  5. zapewnienie bezdomnym zwierzętom przebywającym w Schronisku warunków określonych w ustawie o ochronie zwierząt oraz w rozporządzeniach wykonawczych dotyczących prowadzenia schronisk, w tym: sprawowanie opieki nad zwierzętami, czyszczenie boksów, przygotowywanie i zadawanie karmy oraz wody do picia,
  6. pomoc pracownikom służby weterynaryjnej w wykonywaniu zabiegów, utrzymywanie czystości na terenie Schroniska, obsługa pieca centralnego ogrzewania w budynku Schroniska, przyjmowanie interwencji w sprawach bezdomnych zwierząt i podejmowanie stosownych działań,
  7. wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych, wynikających z organizacji pracy i potrzeb schroniska.

 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie listu motywacyjnego i życiorysu – curriculum vitae z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowa 15 – parter pok. 01 w terminie  do dnia 5 lutego 2024 r. do godz. 900 w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko robotnika w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt”.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Nysie z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail: nysa@www.nysa.pl, telefon: 77 4080500, reprezentowana przez Burmistrza Nysy;

2) sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, adres e-mail: iod@www.nysa.pl;

3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie 6 ust. 1 lit b) oraz c) unijnego rozporządzenia RODO w związku w z procesem rekrutacji tj. naboru na wolne stanowisko urzędnicze, nawiązaniem stosunku pracy i spełnieniem obowiązków z tym związanych ciążących na pracodawcy;

4) jeżeli w dokumentach poda Pan/Pani dane, o których mowa w art. 9 ust 1 RODO konieczna będzie zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. A RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w przepisach prawa;

6) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy;

9) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Redaktor: Andrzej Babiński

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Nyska Kronika Filmowa – odc. 448

Nyska Kronika Filmowa – odc. 448

12 lipca 2024  

W naszym mieście powstaną kolejne nowe mieszkania. Dziś w kronice powiemy też o pikniku rodzinnym nad Jeziorem Nyskim i muzycznej podróży na Placu Paderewskiego, a także o kolejnej rocznicy powodzi z 1997 roku.

Dzienny Dom Pobytu zakupi defibrylatory oraz sprzęt do pierwszej pomocy

Dzienny Dom Pobytu zakupi defibrylatory oraz sprzęt do pierwszej pomocy

12 lipca 2024  

Dzienny Dom Pobytu został laureatem VI edycji programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”.

Tadeusz „Tadek” Polkowski wystąpi w Nysie

Tadeusz „Tadek” Polkowski wystąpi w Nysie

11 lipca 2024  

Tadeusz „Tadek” Polkowski wystąpi 13 lipca w Nysie. Na koncert zapraszają IPN i Kryptonim T-IV.

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa

10 lipca 2024  

Zapraszamy na obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa. Uroczystości odbędą się 11 lipca o godz. 9.00 pod tablicą przy Urzędzie Miejskim w Nysie, od strony ulicy Chodowieckiego.

EFS Opolskie