Pogoda w Nysie

Czwartek 28.01.2021
Walerego, Radomira i Tomasza
-5°C
PM10 - 84 μg/m3
Stan powietrza - Dostateczny
Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego

Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego

Kategoria: Aktualności, Komunikat
21 Sierpień 2020
DRUKUJ

Sejmik Województwa Opolskiego, w dniu 28 lipca 2020 r. uchwałą nr XX/193/2020, przyjął nowy “Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego” . Uchwała weszła w życie dnia 20 sierpnia br.

 „Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego” został przygotowany w związku z odnotowaniem w 2018 roku przekroczenia standardów jakości powietrza:

  • w strefie miasto Opole przekroczeń średniodobowych poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i docelowego poziomu benzo(a)pirenu;
  • w strefie opolskiej przekroczeń poziomu średniodobowego dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, dopuszczalnego poziomu średniorocznego pyłu zawieszonego PM2,5 (faza I) oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu.

Nadrzędnym celem opracowania tego dokumentu jest wskazanie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy stanu jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa opolskiego. Ponadto w Programie wskazano przyczyny wystąpienia przekroczeń substancji w powietrzu.

Analizy przedstawione w Programie odnoszą się do roku bazowego 2018, a wykonanie działań naprawczych w harmonogramie realizacji zaplanowane jest do roku 2026 stanowiącego rok prognozy Programu.

Integralną część Programu stanowi Plan działań krótkoterminowych.

Załączniki

Obwieszczenie o przyjęciu POP
105 KB
Program ochrony powietrza
19 MB
Redaktor: Łukasz Bressa

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Obwieszczenie Burmistrza Nysy – w sprawie procedury zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa

27 Styczeń 2021 r. /  

Zapraszamy do zapoznania się z obwieszczeniem Burmistrza Nysy w sprawie przystąpienia do procedury zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa

Uchwała nr XXXIV/530/21 w sprawie przystąpienia do procedury zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa

27 Styczeń 2021 r. /  

W dniu 27 stycznia 2021 r. na sesji Rady Miejskiej w Nysie została podjęta Uchwała  nr XXXIV/530/21 w sprawie przystąpienia do procedury zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa”.

Zarządzenie Nr 902/2021 Burmistrza Nysy

Zarządzenie Nr 902/2021 Burmistrza Nysy

27 Styczeń 2021 r. /  

Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem Nr 902/2021 Burmistrza Nysy w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa.

Zarządzenie Nr 901/2021 Burmistrza Nysy

Zarządzenie Nr 901/2021 Burmistrza Nysy

27 Styczeń 2021 r. /  

Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem Nr 901/2021 Burmistrza Nysy w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nysa w roku szkolnym 2021/2022.

 

EFS Opolskie