Pogoda w Nysie

Niedziela 29.01.2023
Zdzisława, Franciszka i Józefa
0°C
PM10 - 14 μg/m3
Stan powietrza - Bardzo dobry
Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego

Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego

Kategoria: Aktualności, Komunikat
21 sierpnia 2020
DRUKUJ

Sejmik Województwa Opolskiego, w dniu 28 lipca 2020 r. uchwałą nr XX/193/2020, przyjął nowy „Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego” . Uchwała weszła w życie dnia 20 sierpnia br.

 „Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego” został przygotowany w związku z odnotowaniem w 2018 roku przekroczenia standardów jakości powietrza:

  • w strefie miasto Opole przekroczeń średniodobowych poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i docelowego poziomu benzo(a)pirenu;
  • w strefie opolskiej przekroczeń poziomu średniodobowego dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, dopuszczalnego poziomu średniorocznego pyłu zawieszonego PM2,5 (faza I) oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu.

Nadrzędnym celem opracowania tego dokumentu jest wskazanie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy stanu jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa opolskiego. Ponadto w Programie wskazano przyczyny wystąpienia przekroczeń substancji w powietrzu.

Analizy przedstawione w Programie odnoszą się do roku bazowego 2018, a wykonanie działań naprawczych w harmonogramie realizacji zaplanowane jest do roku 2026 stanowiącego rok prognozy Programu.

Integralną część Programu stanowi Plan działań krótkoterminowych.

Redaktor: Łukasz Bressa

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Nyska Kronika Filmowa – odc. 373

Nyska Kronika Filmowa – odc. 373

27 stycznia 2023  

Tym razem w filmowym przeglądzie tygodnia powiemy m.in. o przetargu na trzeci most w Nysie, 10. edycji Biegu Nyskiego oraz o zbliżającym się Finale WOŚP. Będzie co licytować!

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

27 stycznia 2023  

Szanowni Państwo, sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Powstaje Strategia Rozwoju IIT Subregionu Południowego na lata 2021-2030

Powstaje Strategia Rozwoju IIT Subregionu Południowego na lata 2021-2030

27 stycznia 2023  

Zachęcamy organizacje działające na terenie Subregionu Południowego oraz interesariuszy do zgłoszenia swojego akcesu do procesu opracowania Strategii Rozwoju IIT Subregionu Południowego na lata 2021-2030.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023r.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023r.

26 stycznia 2023  

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023r. (Dz.U. z 2022r. poz. 1952) w 2023 r. minimalne wynagrodzenie zmieni się dwukrotnie.

EFS Opolskie