Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa

Data publikacji: 27 stycznia 2021

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Nysy

 

Na podstawie art. 6 i art. 17 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji   (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) w związku z uchwałą Nr XXVI/383/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Nysy

ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa

Przedmiotem konsultacji jest projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji opinii, propozycji i uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa oraz propozycji kart projektów rewitalizacyjnych.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od dnia 09.11.2016 r. do dnia 08.12.2016 r. do godz. 16.30 w następujących formach:

  1. Spotkanie z interesariuszami rewitalizacji, w celu omówienia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa oraz projektów rewitalizacyjnych, a także zebranie uwag, opinii i propozycji – 22.11.2016 r., godz. 16:00, sala 200 Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15.
  2. Warsztaty z interesariuszami rewitalizacji, w celu omówienia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa oraz projektów rewitalizacyjnych, a także zebranie uwag, opinii i propozycji:

a)    24.11.2016 r., godz. 16:00, sala 200 Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15 – I warsztat

b)    29.11.2016 r., godz. 16:00, sala 200 Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15 – II warsztat.

  1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego oraz formularza zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa.

Wypełnione formularze można dostarczyć:

  • drogą elektroniczną na adres: nysa@instytut-ipc.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt GPR Nysa”.
  • drogą korespondencyjną na adres: Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o., ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław, wpisując na kopercie „Konsultacje społeczne – projekt GPR Nysa”.
  • bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48 – 300 Nysa, Biuro Podawcze (parter), w godzinach pracy Urzędu;

Materiał informacyjny, formularz konsultacyjny oraz formularz zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa będą dostępne od dnia 9 listopada 2016 r. w

a)    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie pod adresem: bip.nysa.pl

b)    na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie pod adresem: www.nysa.eu

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie informacji z konsultacji społecznych i opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie oraz na stronie internetowej Urzędu www.nysa.eu

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

  • z datą wpływu przed dniem 9 listopada 2016 r. i po godz. 16:30 w dniu 8 grudnia 2016 r.,
  • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
  • przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji oraz formularzu zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania i warsztatów z interesariuszami rewitalizacji).

Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Konsorcjum firm:

–        Instytut Badawczy IPC Sp.zo.o., ul.A.Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław

–        LIDER PROJEKT Sp. z o.o. al. Marcinkowskiego 1/3, 61-745 Poznań

kontakt: nysa@instytut-ipc.pl, tel. +48 71 79 49 249