Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dotyczących zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa

Data publikacji: 26 lipca 2023
IR.PF.062.1.2023Nysa, 25 lipiec 2023 r.

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dotyczących zmiany

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa

 

Forma konsultacji: otwarte spotkanie konsultacyjne z interesariuszami rewitalizacji

 

W ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, ze zm.) podkreśla się znaczenie zasady partnerstwa i partycypacji w procesie tworzenia i wdrażania programu rewitalizacji. Prawidłowo przeprowadzona rewitalizacja może pobudzić do życia dany obszar miasta, zwiększyć jego atrakcyjność inwestycyjną i poprawić jakość życia mieszkańców. Mając na uwadze art. 6 ust 3 i ust. 7 ustawy o rewitalizacji prezentujemy Państwu jedną z przeprowadzonych form konsultacji społecznych.

W dniu 25 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Nysie zaplanowano spotkanie z interesariuszami rewitalizacji. Z uwagi na brak zainteresowania ze strony interesariuszy, w spotkaniu wzięli udział pracownicy Urzędu Miejskiego w Nysie.

Celem spotkania było zaprezentowanie projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa. Konsultacje społeczne mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag dotyczących projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa (GPR Gminy Nysa), który przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów na obszarze rewitalizacji.

Spotkanie miało również na celu poszerzenie wiedzy na temat konsultowanego dokumentu oraz zebranie ewentualnych uwag.

Poniżej przygotowana prezentacja na spotkanie.

 

BURMISTRZ  NYSY

Kordian Kolbiarz

Opublikowano w BIP: http://www.bip.nysa.pl