Gminny Program Rewitalizacji Gminy Nysa

Data publikacji: 7 kwietnia 2021

Uchwała NR XXXVI/603/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa”

Załączniki

Uchwała NR XXXVI/603/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa”
8 MB
Mapa obszaru zdegradowanego skala 1:5000
18 MB
Mapy obszarów rewitalizacji skala 1:5000
47 MB