Gminny Program Rewitalizacji Gminy Nysa po konsultacjach społecznych przekazany do opiniowania zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy o rewitalizacji

Data publikacji: 27 stycznia 2021

Załączniki

Mapy obszarów rewitalizacji skala 1:5000
47 MB
Mapa obszaru zdegradowanego skala 1:5000
18 MB
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Nysa
8 MB